Evangelische scholen de Rots en de Passie gaan met elkaar verder

17-05-2018, 08:40 | Lezersnieuws | petra

Evangelische scholen de Rots en de Passie gaan met elkaar verder

Evangelische basisschool de Rots in Ede sluit zich door middel van een bestuurlijke overdracht aan bij de Passie, stichting voor evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en raden van toezicht hebben ingestemd met het besluit. Als ook de minister van OCW instemt, vindt de overdracht plaats per 1 januari 2019.

Bestuurder Gerard Toonen van de Passie: “Ik ben dankbaar en blij met deze stap. De medezeggenschapsraden waarin ouders, medewerkers en leerlingen zijn vertegenwoordigd, hebben unaniem ingestemd met het besluit. Met de overdracht creëren we meer betrokkenheid tussen evangelisch basis- en voortgezet onderwijs en versterken we de samenwerking tussen scholen met de evangelische identiteit in Nederland.”

De evangelische basisschool de Rots in Ede heeft 25 personeelsleden en 250 leerlingen. De Rots is een éénpitter met een vrijwilligersbestuur. De school wilde de toekomstige besturing in een evangelische koepel onderbrengen en heeft die in de Passie gevonden. De Passie biedt evangelisch-Bijbelgetrouw voortgezet onderwijs aan in Utrecht, Wierden en Rotterdam. De Passie geeft les aan ongeveer 2250 leerlingen en heeft circa 250 medewerkers.