• Jos van der Panne

Ede wil Natuurgebied De Zanding bij Otterlo afsluiten

16-04-2018, 11:49 | Lezersnieuws | aangeleverd website

De gemeente Ede wil natuurgebied De Zanding bij Otterlo afsluiten. Dit is te lezen in de toelichting op het bestemmingsplan voor de Onderlangs en de Weversteeg dat nu ter inzage ligt. Uit de toelichting blijkt dat Ede grote moeite heeft om de voorgenomen bouw van nieuwe woningen in Otterlo Oost aan de rand van Natura 2000 gebied te realiseren zonder verdere aantasting van het natuurgebied de Zanding. Men wil daarom, indien na de gerealiseerde nieuwbouw de druk op het gebied niet voldoende afneemt, diverse maatregelen treffen om toch te voldoen aan de Naturbeschermingswet. Aangezien de verwachting is dat de druk door de nieuwbouw juist zal toenemen is afsluiting een kwestie van tijd. Dit betekent dat na het Otterlose Bos, Otterlo opnieuw geconfronteerd zal worden met afsluiting van een direct aan het dorp grenzend natuurgebied. Zowel Otterlose recreatieondernemers als vertegenwoordigers van Otterlo's Belang waren bij navraag nog niet op de hoogte van deze plannen. In de toelichting op het bestemmingsplan is ook te lezen dat de nieuwbouw een extra verkeersstroom van 550 voertuigen per dag met zich mee zal brengen. Een gedeelte hiervan zal zich afwikkelen over de sportlaan langs het schoolplein van de Ericaschool.

Dinsdagavond 17 april geeft de gemeente in het dorpshuis in Otterlo een toelichting op de plannen.