Ede, democratie?

11-04-2018, 10:15 | Lezersnieuws | evert-jan

Ede, democratie? “SGP opnieuw buiten de coalitie” is de krantenkop in Ede Stad op 10-04-2018.

Ondanks dat de SGP wederom de grootste partij is geworden, democratisch, hebben enkele partijen, VVD en GroenLinks, hier geen boodschap aan.

Wat is democratie? “Democratie is een bestuursvorm waarbij het volk zelf stemt over de wetten, of de vertegenwoordigers kiest die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied, en kunnen er geen maatregelen en wetten opgelegd worden als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is.” (Encyclopedie Ensie).

De meerderheid van de inwoners van de gemeente Ede hebben gekozen voor de SGP. Te verwachten zou daarom zijn dat deze partij ook in een coalitie komt, dat is immers het eerbiedigen van een democratie, een bestuursvorm waarin het volk baas is in eigen gebied. Nee zeggen de VVD en GroenLinks, wij hebben geen boodschap aan wat de inwoners van de gemeente Ede willen. Wij hebben onze eigen agenda, en deze is op geen enkele manier met de SGP te verenigen. Hiermee zeggend, wij hebben “lak” aan wat de inwoners gekozen hebben. Zelfs een sociaal-liberale partij als het D66, die nu niet echt bekend staat als vertegenwoordiger van het christelijke gedachtengoed, geeft aan dat zij wel de optie hadden om met de SGP in een coalitie te willen volgens het krantenartikel. Dit zou ook het gezonde standpunt moeten zijn. Ook al zijn de verschillen nog zo groot, de democratie moet geëerbiedigd worden. Maar wat valt er ook van democratisch Ede te verwachten? - In 2014 waar de SGP 8487 stemmen kreeg, en daarmee ook de grootste was, onmiddellijk buitenspel gezet. De democratie aan de kant geschoven, zelf gaan formeren zonder de SGP. “lak” hebben aan de uitslag, en daarmee aan het volk. - In 2015 een duidelijke uitslag van bijna 58% tegen de koopzondag, er wordt een flinke draai aan gegeven welke niet te verdedigen valt, geen boodschap aan de uitslag, we drijven onze zin toch door, “lak” aan de uitslag en daarmee aan het volk. - In 2018 een duidelijke uitslag, de SGP de grootste partij. Buitenspel gezet door enkele partijen, de democratie aan de kant geschoven, “lak” hebben aan de uitslag en daarmee aan het volk. - Nog maar niet te spreken over het gebrek aan transparantie aangaande de hevige beroeringen van de vluchtelingenproblematiek. “Lak” hebben aan de bevolking, we informeren niets en niemand, we doen zelf wat we willen. Tja zullen de VVD en GroenLinks zeggen, een aanzienlijk deel van de bevolking heeft op ons gestemd, wij willen recht doen aan onze kiezers.  Natuurlijk is dit een nobel streven, echter we leven in een democratie, de meerderheid van het volk regeert. En als dan blijkt dat de meerderheid van het volk de SGP in de coalitie wenst, dient hier gehoor aan gegeven te worden. Ook al zijn de standpunten flink verschillend van elkaar. “Niet bereid zijn om ruimte te maken voor de SGP-fractie”, zoals het krantenartikel weergeeft, getuigd van een niet-democratische houding, het volk wordt aan de kant geschoven, aan de verkiezingsuitslag wordt geen recht gedaan, het volk wordt niet gehoord.

Daarom, Ede, democratie? Een teleurgestelde inwoner van Ede, die zich zeker niet in alle standpunten van de SGP kan vinden, maar wel vind dat er recht moet worden gedaan aan de democratie, en het kwalijk vind dat er partijen zijn die de democratie verwerpen en uitsluiten, en daarmee het volk aan de kant schuiven.