De ChristenUnie Ede wil sterke lobby + financiële ondersteuning voor getroffen pluimveehouders

14-08-2017, 11:50 | Lezersnieuws | ChristenUnie Ede

Ede kent een groot agrarisch buitengebied. Iets waar de ChristenUnie blij en trots op is. Ook in ons buitengebied zijn agrarische ondernemers getroffen door de fipronil-crises. Waarschijnlijk met (grote) financiële gevolgen. De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit het college van B&W een krachtige steunbetuiging naar onze agrarische gemeenschap uitgaat, in het bijzonder in de richting van de pluimveehouders die door de fipronil-crises getroffen zijn en stelt bij monde van de raadsleden Herko van Beek, Peter Jansen en Daan Weststrate vragen aan het college.

Al enige tijd wordt het nieuws beheerst door de zogenaamde eier-crisis. Een situatie welke voor veel pluimveehouders uit de regio FoodValley een ware crises is geworden van spanning en onzekerheid. Op dinsdag 8 augustus jl. was raadslid Daan Weststrate aanwezig bij een informatiebijeenkomst, georganiseerd door LTO, om met pluimveehouders in gesprek te gaan en de meest gestelde vragen met elkaar te bespreken. Weststrate: "Een indrukwekkende bijeenkomst waarin verbondenheid, een luisterend oor & uitwisseling van informatie en ervaringen centraal stond. Het is goed om in deze tijden elkaar te steunen en te helpen waar mogelijk is." Voor de ChristenUnie Ede is de situatie aanleiding om vragen te stellen aan het college. Gezien de breedte van de problematiek worden de vragen door drie raadsleden ingediend. Of er nu gekeken wordt vanuit Lunteren, het buitengebied, natuur & milieu of vanuit het aspect van (agrarisch) ondernemerschap: het raakt ons allemaal.

Daarom stelt de ChristenUnie de volgende vragen:

1. Is het college van B&W het met de fractie van de ChristenUnie eens dat een krachtige steunbetuiging richting de agrarische gemeenschap van Ede op zijn plaats is?

2. Indien ja, kan het college aangeven hoe zij hier concreet handen en voeten aan geeft of hoopt te geven?

3. In de ogen van de ChristenUnie is de agrarische gemeenschap het meeste gebaat bij druk / lobby vanuit de gemeente richting het Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot een schadevergoeding voor de getroffen boeren. Kan het college van B&W aangeven hoe zij deze druk / lobby richting het Ministerie van Economische Zaken vorm geeft?

4. Is het college bereid om in navolging van bijvoorbeeld de gemeente Putten zelf geld beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door het verstrekken van (renteloze) leningen of het uitstellen van (openstaande) betalingen om acute financiële gaten op te vangen?