• beek bij Wekerom

    AWP Vallei en Veluwe

Bezorgd over water? 

29-05-2018, 12:37 | Lezersnieuws | AWP

De Algemene Waterschapspartij (AWP) vraagt uw hulp. Waar maakt u zich zorgen over als het om water gaat? Wat moet beslist in het regionale AWP Vallei en Veluwe verkiezingsprogramma voorkomen? In uw directe omgeving of in het algemeen.

Waterschappen zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater, voor veilige dijken en voor het zuiveren van rioolwater. Op 20 maart 2019 zijn er in het hele land waterschapsverkiezingen (tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale Staten).

 

Algemene Waterschapspartij (AWP)

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is opgericht in 2008 als belangenorganisatie van inwoners. Op dit moment is de AWP vertegenwoordigd in het bestuur van de meeste waterschappen. Bij Waterschap Vallei en Veluwe heeft de AWP 2 zetels in het Algemeen Bestuur. De AWP staat los van partijpolitiek en specifieke deelbelangen. Waterschappen vormen immers een functionele democratische overheid, waarin politieke kleur van ondergeschikt belang is.

 

 In het beheersgebied van waterschap Vallei en Veluwe wonen 1,1 miljoen mensen. We willen een zo’n compleet mogelijk beeld van dit gebied hebben. Dit is de reden waarom wij uw hulp vragen.

 

Invloed op het waterschapbestuur

AWP komt op voor alle inwoners en weegt alle belangen zorgvuldig af, zonder politieke kleur. In het verkiezingsprogramma voor uw waterschap kan AWP zaken meenemen waar u zich zorgen over maakt. Dat mag van alles zijn, klein of groot, een maatschappelijk probleem of iets uit uw directe omgeving. Zo lang het over water gaat of het er mee te maken heeft: wateroverlast, waterveiligheid, waternatuur, watervervuiling, waterzuivering, waterrecreatie, waterafvoer, enzovoort, enzovoort. Op deze manier weten we nog beter wat u belangrijk vindt, of u goed en op tijd wordt geïnformeerd, en kunt u echt invloed uitoefenen op wat in het bestuur van uw waterschap aan de orde moet komen.

 

Bij AWP aan het juiste adres

Voorzitter van het AWP Vallei en Veluwe Arja Span benadrukt “De AWP is een onafhankelijke partij, die in het waterschapsbestuur deskundigheid vooropstelt. Daarom is AWP bij uitstek de partij die werk kan maken van uw zorgen. U kunt zelf ook meedoen met de AWP. Dat kan door lid te worden. Voor leden met kennis en ervaring is ook een plek mogelijk op de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen”.

 

Meer informatie is te vinden op www.AWP.nu. Mail uw reactie voor 1 juli 2018 aan Arja Span arja.span@live.nl. Natuurlijk zijn we er ook na 1 juli voor u!