• De directeur hoort niet bij het PMD-afval!

    Inge Langelaar

Afval apart, mooi meegenomen

14-11-2017, 08:10 | Lezersnieuws | Saskia Severijn

Wat hoort er in de PMD-kliko? De kinderen van de Edese Montessorischool wisten heel goed dat hun directeur er in ieder geval niet in hoorde!

Door het in gebruik nemen van de kliko's voor PMD-afval en GFT-afval is de Edese Montessorischool gestart met het project "Afvalbewuste School" van NME-centrum Het Groene Wiel (Wageningen).

Met het project worden de kinderen bewust gemaakt van de noodzaak van afvalscheiding en leren ze hoe de afvalstromen in elkaar zitten.

Hierdoor hoopt de school uiteindelijk de hoeveelheid restafval die zij aanbiedt te verkleinen.