Actiegroepen: Lelystad Airport in ijskast

04-12-2017, 01:40 | Lezersnieuws | Betty van de Bunt

De bewonersdelegatie 'aansluitroutes voor Lelystad Airport' presenteerde op 1 december een rapport met aanbevelingen. Actiecomités tegen de laagvliegroutes, waaronder 'NEE tegen laagvliegroutes over Ede'staan achter dit rapport en delen de conclusie: Lelystad Airport moet de ijskast in.

Het rapport schetst dat Lelystad Airport voortkomt uit een planproces vol onzorgvuldigheid en ernstige gebreken. Sinds 2007 gold als randvoorwaarde voor Lelystad Airport dat het luchtruim opnieuw ingedeeld zou moeten worden. Maar die herindeling is telkens vooruitgeschoven. De opening van Lelystad Airport niet. Daardoor zijn er recent lage vliegroutes in heel Oost- en Noord-Nederland gepresenteerd. Verder was er de afgelopen tien jaar uitsluitend oog voor milieueffecten voor een beperkt gebied met een straal van 30 km rondom Lelystad Airport (het zogenaamde MER-gebied).

Bij de laagvliegroutes zijn de uitgangspunten die wel golden voor het MER-gebied, één voor één verlaten. Bijvoorbeeld:

• Niet boven woonkernen vliegen. Laagvliegroutes gaan wel over woonkernen, zoals Zwolle en Ede.

• Zo min mogelijk boven Natura2000-gebieden vliegen. Laagvliegroutes gaan over circa 30 van de 60 Noord- en Oost-Nederlandse Natura2000-gebieden. Nu nog stille landschappen (waaronder officiële stiltegebieden), zijn dat na volgend jaar niet meer.

Het wantrouwen tussen enerzijds het Rijk en anderzijds lokale en regionale bestuurders en burgers is enorm. Uit de ingezonden internetconsultaties blijkt dat duizenden Oost-Nederlanders woedend, radeloos zijn en hun vertrouwen in de overheid compleet zijn verloren. Tientallen burgers bereiden schadeclaims voor.

De groei van de Nederlandse luchtvaart heeft stelselmatig de hoogste prioriteit en alles lijkt hierbij geoorloofd. Voor een ander geluid is geen ruimte. De vraag is waarom er nooit ruimte geweest is voor een goede belangenafweging, waarbij ook de burger iets te zeggen heeft?

Het project Lelystad Airport is misgelopen. Daarom moet het hele planproces opnieuw worden doorlopen, en nu wel goed.

Alle Actiecomités roepen de minister op om de maatschappelijk discussie over ons vlieggedrag en de impact van vliegen op het klimaat mee te nemen in haar overwegingen. Ook zeker in verband met de internationale afspraken die hierover zijn gemaakt.

Lees het volledige persbericht: http://www.reddeveluwe.nl/persbericht.html

Volg de Actiegroep Ede: https://tinyurl.com/yat3olyf