• PEK tijdens BLOW in Bennekom

    Daan

Aan de gemeenteraad en college: World Art Centre

13-11-2017, 20:00 | Lezersnieuws | Platform Edese Kunstenaars

De plannen om de Friso Kazerne een kunstbestemming te geven, en daarmee Ede een culturele impuls, vinden wij fantastisch! We willen graag een positieve bijdrage leveren aan dit initiatief

We denken dat de invulling op een eigentijdse wijze moet gebeuren. Juist in deze tijd zien we vaak dat een kunstomgeving het moet 'verdienen', het gaat pas in de loop van de tijd zijn plek veroveren. Kijk naar De Hallen Haarlem, Strijp S in Eindhoven.

Kunst als ondersteuning van maatschappelijke stromingen, daar liggen ons inziens kansen. Het sociale aspect benadrukken en niet de ambitie tot doel maken, hoe verleidelijk ook. Kijk wat er speelt bij de laatste Dutch Design Week: Inspiratie uit innovatie.

We denken dat er van het nieuwe kunstcentrum een onderscheidende en eigentijdse plek gemaakt kan worden. Een broedplaats die niet alleen bezoekers trekt, maar ook beïnvloedt.

De naam World Art Center roept vragen op: gaat het om kunst van de hele wereld, of is het kunst die de hele wereld zou moeten zien? In het geval van wereldkunst klinkt het als een postzegelverzameling die geen focus heeft. Is het in de betekenis 'dat iedereen het moet zien', dan wordt er met deze naam een ambitie uitgesproken. Wij respecteren die ambitie van de huidige plannen, maar zien ook een afbreukrisico qua verwezenlijken van de content. Los dus van de financiële kant.

Door je lokaal te laten zien, een eigen verhaal te vertellen, kun je uiteindelijk ook 'mondiaal' scoren. Wij vinden bijvoorbeeld een naam als 'De Kazerne' of 'De Friso' beter passen bij de invulling zoals wij die voorstellen. Gewoon een ruimte waarbij je bij binnenkomst je telefoon inlevert en kunst tot in je vezels laat doordringen.

Het kunstcentrum zou in de loop der tijd een eigen formule kunnen ontwikkelen dat b.v. uit vier delen bestaat:

• Expositieruimte:

• Atelierruimte:

• Denktank / sociale meetings:

• Educatie:

Bovenstaande invulling kan uitgewerkt worden met andere culturele instanties op plaatselijk en (inter)nationaal niveau.

Wij willen als kunstenaarsvereniging graag als gesprekspartner ons steentje bijdragen om aan dit prachtige idee invulling te geven!

Namens Platform Edese Kunstenaars (PEK)