50 jaar Raad van Kerken in Ede

22-03-2019, 11:12 | Lezersnieuws | albert schol

Datum:

zaterdag 28 september 2019, 14:30 tot 19:15

Locatie:

Laan der Verenigde Naties 94
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Ede

Dit jaar bestaat de Raad van Kerken te Ede 50 jaar. We willen dat vieren op zaterdag 28 september 2019 in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede. Tijdens een symposium zal de bekende theoloog en publicist Erik Borgman samen met ons op zoek gaan naar een antwoord op de vraag waar de relevantie ligt van de kerk in de huidige samenleving. We sluiten de dag af met een viering, waarin voorgangers uit de lidkerken van de RvK in Ede zullen meewerken. We beginnen de middag om 14.30 uur en sluiten deze rond 19.00 uur af.