Zorg over zorg

Op mijn vorige column ontving ik een aantal reacties. Die heb ik geprobeerd zo goed mogelijk rechtstreeks te antwoorden. Ik bedank de redactie dat ik in deze column ook nog mag reageren.

De reacties die ik kreeg laten zich samenvatten als: waarom schrijft u als burgemeester die onpartijdig moet zijn een column over Buurtzorg, een voorbeeldorganisatie voor velen, waar zo hard aan zorg wordt gewerkt.

DIEP RESPECT Waarom? De zorg ken ik van nabij, zowel zorgverleners als cliënten. Ik ken en spreek er veel. Ik heb er diep respect voor als ik zie en merk hoe persoonlijk het werk is en welke emoties er mee gepaard gaan. Ook Buurtzorg ken ik vanuit verschillende gemeenten als kleinschalige organisatie, zonder managementlagen of grote gebouwen, die kwaliteit levert.

Met bovenstaande in het achterhoofd las ik met verbazing een artikel in NRC waaruit blijkt dat er in Buurtzorg in 2016 360 miljoen euro omgezet werd, het inmiddels een multinational is met veel privé bedrijven er om heen en geld via diverse BV's van Buurtzorg naar het buitenland gaat. Tot in China en Amerika aan toe. Vandaar de titel Buurt- of Wereldzorg.

ONPARTIJDIG BURGEMEESTER Als onpartijdige burgemeester? Maatschappelijke problemen die in Ede spelen treffen mij via inwoners ook. De toezichthouders van Buurtzorg zijn opgestapt en met de Belastingdienst was er een miljoenengeschil.

De zorg is mij alles waard, daarom wilde ik de lezer er op attenderen dat dit misschien ten koste van de daadwerkelijke zorg aan huis zou kunnen gaan.

Omdat dit ons allemaal kan treffen en juist die sector met hardwerkende medewerkers en kwetsbare cliënten volgens mij niet geholpen is met geldstromen naar het buitenland. Het lijkt mij niet de bedoeling dat zorggeld Nederland uitgaat en forse geschillen met de Belastingdienst ontstaan.

MENING GEVEN In de column oordeel ik niet, omdat ik dat niet kan en wil, daar zijn anderen voor. Ik beschrijf en geef een mening over een volgens mij mogelijk maatschappelijk probleem met zorggeld waarover veel openbare discussie is. Mijn invalshoek is sociaal, niet juridisch. Ik hoop van harte dat ik het niet bij het rechte eind heb.

Een reactie trof mij. Iemand zei: ik doe gewoon mijn werk, nu word ik er op aangekeken, u moet bij de directie zijn en die moeten het maar verantwoorden.

PRATEN Ik beoogde niet mensen persoonlijk er op aan te spreken. Dat sommigen dat wel zo voelen, begrijp ik nu en dat spijt mij echt.

Enkelen gaven aan hier met mij over te willen praten om mij te overtuigen dat ik het verkeerd zie. Dat doe ik uiteraard graag, met wie dan ook.

René Verhulst

Burgemeester gemeente Ede