Boompje

Ruim een jaar geleden werden - in de wijk waar ik woon - jonge boompjes gekapt, omdat ze het niet hadden gered. Omdat één daarvan op een tamelijk markante plek stond, leek het me aardig als in elk geval dáár een nieuwe zou worden geplant. Omdat de gemeente wil dat we assertief meedenken en aan de bel trekken, vulde ik voorjaar 2017 het digitale formulier op de website in met dit verzoek.

Ik kreeg snel en keurig antwoord dat dit doorgegeven werd, maar dat het vermoedelijk najaar werd. Omstreeks oktober zag ik nog geen boompje, dus vulde ik wederom het formulier in. Met als gevolg een zelfde vlotte reactie en nog een toelichtend telefoontje op de koop toe. De meneer aan de lijn bleek wel erg afhankelijk van een andere afdeling, liet hij me weten. En hoe die zou reageren, wist hij ook niet.

Het werd winter en een half jaar later bespeurde ik grote bedrijvigheid in het park pal naast onze buurt. Daar werden volop nieuwe boompjes geplant. Dus klom ik maar weer in de digitale pen en maakte ik voor de derde keer melding van het stompje dat ik graag vervangen zag voor een boompje. 'Ze' waren immers bezig en misschien kon dat wel in één adem door.

Weer liet de respons niet lang op zich wachten en nodigde een gemeentelijk werker me zelfs uit om ter plekke een kijkje te nemen. De suggestie dit tegelijk met het aangrenzende groen te doen, bleek te ingewikkeld, want dat is het terrein van een andere groenaannemer. De man maakte zelfs een foto van de plek en ging zijns weegs, om mijn wens bij een collega op tafel te leggen.

Veel vertrouwen dat de schop nu echt de grond in zou gaan, had ik nog niet. Maar...dat was onterecht! Na een paar dagen werd de wortelstronk uitgegraven en kwam er een prachtige, jonge rode beuk voor in de plaats. De aanhouder wint... Bedankt gemeente!

Freek Wolff