Zorgen over sociale werkplaats binnen Regio FoodValley

EDE - Vakbond Abvakabo/FNV maakt zich zorgen over de toekomst van de sociale werkvoorziening binnen de Regio FoodValley. De vakbond wil vooral dat een goed vangnet, zorg voor zwakkeren en een goede begeleiding van arbeidsgehandicapte medewerkers gewaarborgd blijft.door Wouter van DijkDat schrijft de vakbond in een brief aan de gemeenten Barneveld, Ede, Wageningen, Scherpenzeel en Renkum.Abvakabo komt nu naar eigen zeggen in actie naar aanleiding van bezorgde reacties van vakbondsleden uit deze regio. Vanaf 1 januari krijgen de gemeenten de taak om, vanwege de nieuwe participatiewet, sociale werkvoorziening zelf te gaan regelen. Binnen de regio FoodValley ligt er de opgave om één samenwerkingsverband tussen gemeenten, werkgevers en werknemers op te zetten, van waaruit afspraken worden gemaakt over plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking naar zo regulier mogelijk werk. Vanuit de arbeidsmarktregio FoodValley wordt een zogeheten regionaal 'werkbedrijf' opgezet.Bestuurder Paul Lempens: ,,Op zich is een regionaal samenwerkingsverband goed, vooral om nieuwe instromers snel een plek te kunnen geven. Maar we willen vooral ook de aandacht vestigen aan mensen die nu al via huidige werkvoorzieningsplaatsen aan het werk zijn. Er moet voldoende aandacht zijn voor hun speciale positie."Zo wil de vakbond een goed sociaal plan, met daarin ook duidelijke afspraken richting de werkgevers. Verder eist de vakbond onder meer een zorgvuldig communicatieplan en voldoende aandacht voor de zwakkeren, die een zogeheten 'beschutte' arbeidsplek nodig hebben.,,Daarbij is vooral intensieve begeleiding zeer belangrijk", zegt Lempens. ,,Zonder dat heeft het weinig zin mensen ergens aan het werk te zetten. Van belang is ook dat goed gekeken wordt naar wat mensen kunnen en op welke manier de werkplek daarop wordt aangepast." Ook eist de vakbond toezeggingen over het instellen van medezeggenschap van werknemers. ,,Zij moeten niet puur als cliënten worden beschouwd", zegt Lempens.Wat volgens de vakbond verder zou moeten verbeteren, is een stop van 'werk met behoud van uitkering'. Woordvoerder Daniëlle van Essen van Abvakabo: ,,We merken dat daar nu nog te vaak misbruik van gemaakt wordt. Werktrajecten voor bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering zijn in principe goed als je daarmee bereikt dat deze mensen weer in het werkritme komen. Wat we nu landelijk echter zien is dat bijvoorbeeld mensen uit de thuiszorg worden ontslagen, in de bijstand terecht komen en vervolgens verplicht worden om hun oude werk weer te gaan doen onder het minimumloon. Dat vinden we onacceptabel."Abvakabo vraagt de gemeenten binnen de Regio FoodValley met klem alle aandachtspunten te betrekken in de besluitvorming, nog vóór de participatiewet in werking treedt. ,,Nu kunnen gemeenten nog een en ander repareren", zegt Lempens. ,,Ons belang is vooral dat deze mensen, die vaak een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, de mogelijkheid houden om zo goed mogelijk mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Het heet tenslotte ook de participatiewet, daar gaat het om."In een eerste reactie meldt de regio FoodValley dat 2015 een overgangsjaar is. ,,Zien we zaken die niet goed lopen of aansturing behoeven, dan kunnen we dat aanpassen", aldus een woordvoerder. ,,Het nieuwe systeem is nog volop in ontwikkeling. De bonden zijn daarbij betrokken, daarnaast is er aandacht voor de belangen van werknemers. Mensen die nu bij de sociale werkvoorziening al werken, behouden in principe hun werk en rechtspositie."