• Gemeente Ede

Zeventien sollicitanten willen burgemeester van Ede worden

EDE Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Ede (112.593 inwoners) hebben zich zeventien sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Dat heeft de provincie Gelderland vandaag bekend gemaakt. Onder de zeventien sollicitanten bevinden zich drie vrouwen. De leeftijd varieert van 26 tot en met 63 jaar.

Zes van de kandidaten zijn van het CDA, vijf van de ChristenUnie, vier van de VVD en van twee kandidaten is de politieke oriëntatie onbekend.

Onder de kandidaten bevinden zich negen (waarnemend) burgemeesters, twee wethouders, één lid van Gedeputeerde Staten en één lid van de Staten Generaal. Vier sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.

PROCEDURE In de komende maanden zal de Gelderse commissaris van de Koning gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Ede is samengesteld.

In dit overleg wordt de selectie van kandidaten met wie de vertrouwenscommissie gaat spreken, vastgesteld. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling - vergezeld van een advies van de commissaris van de Koning - aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd.

Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting voor de zomer 2017 in de gemeenteraad van Ede worden vastgesteld.

 

De commissaris treedt in deze procedure op als rijksheer.