• AlertCrossmedia

Zes locaties in beeld voor asielzoekerscentra

EDE Er zijn zes locaties in beeld in de gemeente Ede om eventueel een asielzoekerscentrum (AZC) te realiseren. Dat liet burgemeester Cees van der Knaap donderdag weten tijdens de raadsvergadering. Vrijdag worden deze plekken bekend gemaakt.

Freek Wolff

,,We willen geen situatie als in Duinkerken en Calais. We gaan er vanuit dat we vluchtelingen in Ede op ordentelijke wijze willen huisvesten", aldus Van der Knaap.

Bekend is dat Burgerbelangen als enige partij faliekant tegen de komst van AZC's is. Natasja Peters van deze partij: ,,We willen eerst het draagvlak weten. Dat is meten. Een referendum is het geschikte middel daarvoor, want dat is transparant en democratisch. Veel inwoners geven graag anoniem hun mening. De locaties zijn al geselecteerd, maar inwoners horen vooraf hun mening te geven. Er is veel onrust, dat blijkt ook op social media. Niet alleen uit onze achterban. Nu gaat het écht ergens om en is er geen referendum mogelijk."

CHRISTENPLICHT Uitgangspunt voor de SGP is een warm hart en een koel hoofd, zo liet Arnold Versteeg weten. ,,Een warm hart omdat we het als plicht zien vluchtelingen op te vangen en niet weg te kijken. We hebben intensief gesproken met onze achterban. We willen onze christenplicht, onze verantwoordelijkheid nemen. Maar ook koel hoofd is ook nodig, want we hebben een gemeente te besturen. Daarom vinden we het kader van minimaal 600 vluchtelingen te vaag. We willen 1,25 procemt van de bevolking introduceren als plafond. Met daarbij de taakstelling om in de regio Food Valley afspraken te maken over opvang in de regio. Op provinciaal niveau overleg plegen over evenredige verdeling in iedere gemeente. Wij vinden ons amendement cruciaal om in te stemmen met voorstel." Het amendement dat de SGP hiervoor indiende, werd dan ook omarmd door de gemeenteraad.

De SGP hamerde ook op een veiligheidsplan. ,,We dragen de gemeente op dit te presenteren en de bevolking te informeren. Want er is een tekort aan politiecapaciteit, hoe wordt dat ingevuld bij calamiteiten?", vroeg Versteeg zich af.

De ChristenUnie (CU) wil graag dat wordt vastgelegd dat er maximaal één locatie voor asielzoekers komt per wijk. De VVD legt groot accent op een goede communicatie naar de bevolking over het proces. ,,Een cruciaal probleem is acceptatie van inwoners dat een AZC bij hen in de buurt wordt gevestigd. Ze kunnen de consequenties niet overzien als er ineens zoveel mensen komen wonen. We zien graag dat een gerenommeerd communicatiebureau hier opdracht krijgt voor een goed en onderbouwd plan. Om te bereiken dat er draagvlak en begrip voor extra bewoners komt. Hoe dat in Otterlo ging, was een slecht voorbeeld."

Er zou een bedrag van 500.000 euro extra nodig zijn om bij het proces maatwerk te leveren. Alexander Vos de Wael (VVD) liet weten dat hij zich gestoord had dat Burgerbelangen op Facebook had meegedeeld dat Ede gaat voor een onbeperkt aantal asielzoekers. ,,Die suggestie klopt niet. commissaris van de koning Cornielje heeft verklaard dat vluchtingen evenredig verdeeld moeten worden. Om de oprechte zorgen van onze inwoners weg te nemen."

De VVD wil dat vluchtelingen bekend moeten zijn met fundamentele waarden in Nederland: vrijheid en geen discriminatie. ,,Die zijn onlosmakelijke verbonden aan draagvlak. Het gaat niet alleen om aantallen en locaties. Daarom kun je bijvoorbeeld denken aan een cursus om die waarden te bespreken met vluchtelingen. Een amendement zet echt kaders. Misschien zijn we wel de eerste gemeente die het zo doet. Daarmee zeg je nadrukkelijk wat je wil. Dan laat je zien dat je grondwetten niet met voeten kunt treden", aldus Hester Veltman. Een ingediend amendement hierover werd aangenomen door de raad.

Van der Knaap zei dat het college niet voor een referendum is. ,,Want centraal staat de verantwoordelijkheid die we nemen in opvang van vluchtelingen. Dat is de leidraad."

Burgerbelangen twijfelt echter zeer aan draagvlak onder de bevolking. Peters: ,,Daarover ving ik signalen op. De inwoners zijn niet gehoord, maar nu is een referendum ineens een taboe. Is college ineens bang voor de uitkomst? Gaat u voorbij aan de inwoners?" Haar voorstel in een amendement kreeg echter bij geen enkele andere partij steun.

De burgemeester verklaarde dat hij al twee gesprekken achter de rug had met Cornielje en andere colleges. ,,Provinciaal overleg kunnen we gebruiken om andere gemeenten in de regio FoodValley aan te spreken voor evenwichtige verspreiding asielzoekers. Alle gemeenten zijn bereid erover na te denken. Bij maatwerk hoort ook veiligheid. Dat neem ik zeer serieus en u zult horen hoe de veiligheid geborgd is. Er wordt een communicatieadviseur ingehuurd voor twee of drie dagen in de week. Overtuigen van een deel van de mensen kan niet, maar wel zo goed mogelijk informatie geven."

Vos de Wael vindt toch dat tegenwoordig reacties explosief en snel kunnen ontstaan. ,,Daarom is het belangrijk expertise van buiten te halen. Om adequaat en snel te reageren. Om de basis goed te leggen. Tot nu toe is de communicatie ver onvoldoende geweest. Je moet de tactiek en strategie hartstikke goed doordenken." De burgemeester liet echter weten dat hij op voorhand een half miljoen euro reserveren niet verstandig vindt. Na een schorsing liet de VVD echter weten dan maar af te zien van dat expliciete bedrag. Dit werd veranderd in 'ruimhartig omgaan met de pijnpunten en daar middelen voor beschikbaar te stellen'." Op Burgerbelangen na, werd dit door de andere partijen gesteund.

Label:

Vluchtelingen