• Henny Jansen

Wethouder Ligtelijn mag blijven

EDE Onderzoek door een extern bureau moet heel snel duidelijkheid brengen over de toekomst van sociaal werkvoorzieningsschap Permar. Het onderzoek moet in beeld brengen wat er kan bij Permar en wat de financiële consequenties zijn voor de gemeenten en voor de medewerkers. Dat liet wethouder Marije Eleveld donderdagavond weten tijdens de vergadering van de Edese gemeenteraad, waarin gesproken werd over het rapport dat Bureau Berenschot heeft uitgebracht over de gang van zaken bij Permar.

Wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins heeft volgens de meerderheid van de raad haar verantwoording genomen door op te stappen als voorzitter van het Permar-bestuur. Verdere consequenties zal het voor haar niet hebben, ondanks felle aanvallen van de VVD en in wat mindere mate van de SGP. De VVD sprak bij monde van fractievoorzitter Evert van Milligen zelfs van een politieke doodzonde van Ligtelijn, omdat ze de gemeenteraad onjuist had ingelicht over de financiële situatie bij Permar. Daarom vinden de liberalen, dat ze moet opstappen als wethouder. ,,Ze kan het niet'', aldus de VVD.

Tijdens het debat in de Edese gemeenteraad vroegen veel partijen zich af of ook de wethouders van de andere gemeenten, die deel uitmaken van het Permar-bestuur consequenties aan de huidige situatie moeten verbinden. Binnen het bestuur hadden zij meer aandacht voor de belangen van de eigen gemeentes dan voor het belang van Permar en zijn medewerkers. Daardoor ontbrak een visie over welke kant het met Permar op moest en had voormalig directeur Johan van Kouterik zo ongeveer carte blanche. Hij manipuleerde de cijfers, waardoor het leek alsof de in gang gezette reorganisatie succesvol was, terwijl Permar juist afkoerste op het zoveelste jaar met een miljoenentekort.

Alle partijen in de Edese gemeenteraad benadrukten, dat er bij Permar schoon schip moet worden gemaakt en dat daarbij de belangen van de 800 medewerkers voorop moeten staan. ,,Zij kunnen er niets aan doen, dat Permar nu weer slechte publiciteit krijgt. We moeten een einde maken aan de onzekerheid.''

Zoals gezegd: voor het functioneren van Gerrie Ligtelijn als wethouder in de gemeente Ede zal het geen verdere consequenties hebben. Zij gaf toe - met de kennis van nu - anders te hebben gehandeld dan ze gedaan had. ,,Daar heb ik ontzettend spijt van. Ik heb me te laat gerealiseerd, dat de vijf samenwerkende gemeenten allemaal iets anders wilden. Door mijn bestuurstaak bij Permar neer te leggen heb ik volgens mij gedaan wat ik moest doen.''

Foto:

Wethouder Gerrie Ligtelijn.