• Valerie Kuypers

'Wel degelijk besluit over azc op Goudsberg'

EDE Er is wel degelijk een besluit van het Edese gemeentebestuur dat er op de Goudsberg in Lunteren geen asielzoekerscentrum meer zal komen. Dat blijkt uit raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, van de fractie van de VVD Ede.

Jan de Boer

In Lunteren wordt er geruime tijd gesproken over een toezegging van Ede dat er geen asielzoekerscentrum meer komt op de Goudsberg. Vorige week werd beweerd dat oud-wethouder Rob Spiegelenberg dit zou hebben toegezegd. Op het Edese gemeentehuis was hierover niets te vinden, zei projectleider Droog tijdens een bijeenkomst van de Dorpsraad. ,,We hebben alle collegestukken uit die periode nagezocht."

In de uitgave van dit nieuwsblad van woensdag 1 oktober 1997 wordt een officieel persbericht van de gemeente Ede geciteerd waarop ingegaan wordt op de sluiting van het asielzoekerscentrum op de Goudsberg. In een citaat staat dat omwonenden van De Eekhoorn boos zijn op de gemeente. Volgens hen zou de gemeente Ede bij de sluiting van het asielzoekerscentrum op de Goudsberg, toen twee jaar geleden, gezegd hebben dat er nooit meer asielzoekers in Lunteren zouden komen. ,,Die geluiden zijn niet juist", staat te lezen in een officieel persbericht van de gemeente Ede. ,,Het enige dat het college toegezegd heeft, is dat er op de Goudsberg na vijf jaar geen asielzoekers meer gehuisvest zouden worden."

De basis voor ieder officieel persbericht is een collegebesluit, zeggen Hester Veltman en Alexander Vos de Wael. ,,Met dit bericht in Ede Stad lijkt het er dus op dat er een besluit genomen is over het niet huisvesten van asielzoekers op de Goudsberg na sluiting van deze azc-locatie. Buiten oud-wethouder Rob Spiegelberg moeten er meer oud-bestuurders van de gemeente Ede zijn die zich dit collegebesluit moeten kunnen herinneren."

De VVD vindt dat de bewoners recht hebben op de juiste informatie over de ontwikkelingen rond de Goudsberg in de jaren '90. ,,Een betrouwbare overheid kenmerkt zich doordat zij zich laat leiden door feiten en niet door de waan van de dag. Dat is niet transparant en doet afbreuk aan het vertrouwen van de inwoners in de politiek. Zij hebben recht op de juiste informatie, hoe vervelend dat op enig moment ook kan zijn voor het te voeren beleid door het college."

Voor de VVD staat de feitelijke informatie over de Goudsberg los van hoe lang een collegebesluit zijn geldigheid blijft behouden. Veltman en Alexander Vos de Wael willen weten of het college kan bevestigen dat er een collegebesluit is genomen over het niet meer huisvesten van asielzoekers op de Goudsberg na sluiting van deze azc-locatie. ,,Mocht het archief over de jaren '90 vernietigd zijn, deelt dan het college de mening van de VVD dat het krantenartikel voldoende basis is om ervan uit te gaan dat het college een dergelijk besluit heeft genomen." Ede kon dinsdagmiddag nog niet reageren op de raadsvragen.

Label:

Vluchtelingen