• Martijn Bergman

VVD Ede uit felle kritiek op communicatie rond AZC Otterlo

EDE Burgemeester Cees van der Knaap van Ede blijft bij zijn standpunt, dat hij de gemeenteraad en de bewoners pas bij de komst van een Asielzoekerscentrum (AZC) op de Lindehof in Otterlo wil betrekken als er concrete plannen zijn.

Dat antwoordde hij donderdagavond na kritische opmerkingen van VVD-fractievoorzitter Evert van Milligen, die opnieuw de communicatie met de inwoners ter sprake bracht: ,,Wij vroegen om meer openheid richting onze inwoners en om hen beter te betrekken. De burgemeester doet het voorkomen alsof COA en burgemeester één zijn. Wat ons betreft moet hij hier onafhankelijk in staan. Hij is niet alleen gesprekspartner voor het COA. Hij is er ook, of eigenlijk vooral, voor de inwoners van onze gemeente.''

'Als er een concrete situatie is, moeten we de mensen gelegenheid geven tot het stellen van vragen. Met de gemeenteraad heb ik gecommuniceerd dat er een AZC komt met 600 bewoners. U wist waar we mee bezig waren. Pas afgelopen maandag is de zaak rondgekomen,' aldus Van der Knaap, die ontkende dat er vijf locaties waren aangeboden voor een AZC. ,,Was dat maar waar. Er was geen keuze; er was maar één mogelijkheid. Er waren niet meer locaties. Het COA wilde 600 bewoners en niet anders.''

Geheel in lijn met de door hem gekozen opstelling wimpelde de burgervader donderdag een discussie af over vragen, die door raadslid Hester Veldman (VVD) waren gesteld. Volgens haar lijkt het erop, dat in de achterkamers een deal wordt gesloten met het COA. ,,Onze inwoners worden straks nog slechts voor de vorm betrokken. In een aantal gemeenten worden de inwoners betrokken bij de keuze voor een opvanglocatie, dit lijkt ons een veel betere werkwijze.''

Veltman hield ook een pleidooi voor kleinschalige opvang. ,,Kleinschalige opvang vinden wij beter voor de verhouding met een wijk of dorp waar het AZC gesitueerd zal worden. Wij willen van het college graag weten hoe zij aankijkt tegen kleinschalige opvang en hoe zij hierover in gesprek zijn met het COA. En welke voorstellen doet het college voor kleinschaligere opvang dan de 600 die we eerder hebben gehoord vanuit het COA?" Van der Knaap wil die vragen dus 'pas later bediscussiëren op een ordentelijke manier.''

Dat tot nu toe toezeggingen over maatregelen en voorzieningen voor de noodopvang op het terrein van de kazerne Maurits Zuid niet waren nagekomen, zoals de VVD te berde bracht, was volgens Van der Knaap omdat voorzieningen niet op stel en sprong geleverd konden worden. Hij verklaarde zeer tevreden te zijn over de gang van zaken rondom de noodopvang. ,,Er zijn geen problemen. Ede heeft de vluchtelingen ruimhartig opgevangen. Ik heb verder groot respect voor de inzet van alle vrijwilligers.''

Label:

Vluchtelingen