• Robin Hazeleger

Vragen over 'geheime' opvang minderjarige vluchtelingen in Ede

EDE Raadslid Natasja Peters van de fractie Burgerbelangen Ede wil via raadsvragen van het college van burgemeester en wethouders weten of het klopt dat er minderjarige vluchtelingen (AMV's) opgevangen worden aan de Horalaan. ,,Waarom is het college niet transparant en informeert het de raad en inwoners niet over de opvang van AMV's", stelt Peters.

Edenaren hebben er volgens Peters recht op om te weten waar in Ede opvanglocaties gevestigd zijn. Verschillende inwoners hebben een groep minderjarige vluchtelingen gezien bij een locatie aan de Horalaan, aldus het raadslid van Burgerbelangen Ede. ,,Er rijzen vragen over de opvang van deze groep. Zijn er geheime opvanglocaties? Ook onze fractie vraagt zich af of wij de communicatie naar inwoners en raad toe gemist hebben. Tot op heden zijn wij deze nog niet tegengekomen, terwijl wethouder Marije Eleveld in maart 2016 zei de raad hierover op de hoogte te zullen houden."

Op 3 maart 2016 stelde de fractie van Burgerbelangen Ede in de gemeenteraad een vraag over de komst van zeventig minderjarige vluchtelingen naar Ede. ,,Dit aantal werd genoemd in het ambtelijke stuk." Wethouder Eleveld gaf toen volgens Peters aan dat er gesprekken liepen met jeugdzorginstellingen, die een deel van de taakstelling van het Nidos, dat als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling de voogdijtaak voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen uitvoert, wilden invullen. ,,Ook gaf zij aan dat het aantal niet vast stond en het nog niet bekend was hoeveel het er uiteindelijk zouden worden."

Drie locaties zouden beschikbaar zijn, waar in totaal 39 AMV's zijn of nog worden gehuisvest. ,,Het college meldde in april 2016 dat de komende maanden met beide organisaties gezocht wordt naar geschikte locaties. Inmiddels zijn we bijna vijf maanden verder, de communicatie laat wederom te wensen over en ons bekruipt het gevoel dat de opvang bewust stil wordt gehouden. Wat is de huidige stand van zaken rondom de opvang van AMV's," vraagt Peters.

Label:

Vluchtelingen