Vluchtelingen langer in Ede (update)

EDE De eerste vluchtelingen komen vrijdag 16 oktober naar de tijdelijke noodopvang van de Mauritskazerne. Ede sloot een contract met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) tot 1 juli 2016 en dat is een half jaar langer dan in eerste instantie gedacht. Er is plaats voor maximaal 370 vluchtelingen uit voornamelijk Syrië. Zij slapen met zo'n vijf personen op een kamer. COA is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de opvanglocatie. Ongeveer 80 professionals moeten de dagelijkse gang van zaken in goede banen leiden. Zo komt er een klein medisch centrum en zijn er procesbegeleiders met het oog op het verkrijgen van een verblijfsstatus. Woensdagavond 14 oktober is er om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in De Reehorst voor omwonenden.

Freek Wolff

Er zijn uitnodigingen naar zo'n 2400 Edese adressen verstuurd voor de informatiebijeenkomst. Het is niet de bedoeling dat andere burgers hier ook bij zijn. Donderdagavond is er een debat in de gemeenteraad, waar de lokale politici nog definitief groen licht moeten geven.

Enkele weken geleden heeft het college van burgemeester en wethouders het COA twee gebouwen op het kazerneterrein Maurits-Zuid aangeboden. ,,Ook als gemeente Ede dienen we bij te dragen aan een oplossing van het vluchtelingenvraagstuk", zegt burgemeester Cees van der Knaap. ,,Ik zie veel positieve en hartverwarmende betrokkenheid van inwoners. Ik begrijp ook de vragen, zorgen en constateer soms emotie en boosheid van mensen. Graag roep ik iedereen op met elkaar in gesprek te gaan waar dat kan. Laten we er samen voor zorgen dat de vluchtelingenopvang geen kloof creëert in onze Edese samenleving."

Waarom het contract met het COA verlengd kon worden, heeft volgens de burgemeester te maken met het feit dat de gemeente weet dat het World Food Center (WFC) in die periode nog geen aanvang zal maken met de nieuwbouw op de plek waar nu de noodopvang plaats zal vinden.

Bij deze noodopvang gaat het om gezinnen en alleenstaande volwassenen. Het betekent dat deze vluchtelingen aan het begin staan van hun asielprocedure. Zij verblijven hier zo kort mogelijk, voordat ze doorstromen naar een andere opvanglocatie. ,,De vluchtelingen die komen, mogen zich vrij bewegen, maar zullen eerst vooral een veilige plek opzoeken. De bewegingen naar de stad zijn hier vermoedelijk minder dan bij een asielzoekerscentrum, waar men meestal langer verblijft'', aldus de burgemeester.

De twee gebouwen hebben een beperkt aantal gemeenschappelijke ruimten. Daarom is het COA van plan om achter de gebouwen enkele tijdelijke voorzieningen in te richten met mobiele units, zoals bijvoorbeeld een eetzaal, een medisch centrum, kantoorruimte voor het personeel en ruimtes voor partners als VluchtelingenWerk Nederland. Ook komen er speeltoestellen voor kinderen. Het terrein wordt beveiligd in opdracht van het COA. ,,Tijdens de onderhandelingen waren we het snel eens over de kosten. De gemeente willen we er niet aan verdienen. We komen er op deze manier wel mee uit'', liet Van der Knaap weten.

,,De instroom blijft groot'', licht Pascal Meertens toe als unit-manager van het COA. ,,Daarom zijn we op zoek naar nieuwe locaties. Eind van deze week plaatsen we het meubilair en verwachten we de eerste vluchtelingen. Binnen enkele dagen zullen de kazernegebouwen vermoedelijk vol zijn.''

Intussen voert de gemeente ook nog gesprekken met een particuliere partij voor een locatie voor een Asielzoekerscentrum (AZC). ,,Duidelijkheid hierover moet niet te lang meer duren'', verklaarde Van der Knaap dinsdag.

Er zijn veel inwoners die reeds aangaven iets te willen betekenen voor de vluchtelingen. Meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl

Foto:Cees van der Knaap (rechts), Pascal Meertens en Jeanette Scholten van het COA dinsdag.

Label:

Vluchtelingen