• Valerie Kuypers

Vier scenario's voor AZC in Ede

EDE Vier scenario's staan in het voor de gemeente Ede door Arcadis Nederland opgestelde 'Locatie- en haalbaarheidsrapport Asielzoekerscentrum Ede'. Op geen enkele van de potentiële locaties kunnen op zichzelf 600 tot 1.400 asielzoekers worden gehuisvest. ,,Deze aantallen op één locatie zijn ook niet wenselijk, zeker niet voor de gemeente", staat in het rapport.

Jan de Boer

In samenspraak met de gemeente Ede en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besprak Arcadis de mogelijkheid van het realiseren van 'satellieten': een hoofdlocatie met een capaciteit van tenminste 400 personen waar zich ook de meeste ondersteunende functies bevinden, gecombineerd met een tweede, kleinere locatie bestaande uit minimaal 200 capaciteitsplaatsen. ,,Door het spreiden van de totale capaciteit over meerdere locaties zou de druk op de directe omgeving verlicht kunnen worden'.

Een combinatie van locaties biedt volgens Arcadis de meeste potentie voor de huisvesting van een Asielzoekerscentrum (Azc) voor 600 tot 1.400 personen in de gemeente Ede. Vier scenario's worden in meer of mindere mate als kansrijk beschouwd.

Scenario 1 (Ede-stad) gaat om het voormalige bejaardencentrum De Klinkenberg aan de Klinkenbergerweg, een hoofdlocatie met circa 500 capaciteitplaatsen met in Permar aan het Horaplantsoen een nevenlocatie met circa 160 capaciteitsplaatsen.

In scenario 2 (Buitengebied) is recreatieterrein de Braamhorst aan de Zonneoordlaan een hoofdlocatie met 500 capaciteitplaatsen en bungalowpark de Goudsberg aan de Hessenweg in Lunteren een nevenlocatie met circa 290 capaciteitsplaatsen.

In scenario 3 (As Ede-Lunteren) zijn voormalige Klinkenberg en camping de Braamhorst met elk circa 500 capaciteitplaatsen een hoofdlocatie. In dat geval is bungalowpark de Goudsberg een nevenlocatie met circa 290 capaciteitsplaatsen.

Scenario 4 heeft drie hoofdlocaties, de voormalige Klinkenberg en kampeerterrein de Braamhorst met elk circa 500 capaciteitplaatsen en De Lindehof aan de Hoenderloseweg in Otterlo met circa 400 capaciteitplaatsen.

Arcadis deed onderzoek op alle vijf locaties, naar omgeving, locatie, gebouw, planning en financiën. Op elk aspect kon een locatie scoren tussen nul (slecht) en vijf (goed). Als 'ondergrens' hanteert Arcadis een drie. Geen van de vijf locaties scoort op alle onderdelen een voldoende (drie of hoger). Wel is te zien dat De Goudsberg daar het dichtst bij in de buurt komt. Daarachter komen volgens Arcadis De Braamhorst en De Klinkenberg als beste opties uit de bus. Kijk hier voor het hele rapport.

Burgemeester en wethouders van Ede nemen dinsdag 22 maart een beslissing over de aanbevelingen van Arcadis. De Edese gemeenteraad neemt donderdag 14 april uiteindelijk een definitieve beslissing.

Label:

Vluchtelingen