• Foto: Henny Jansen/BDU

Valleitrein pas in 2021 per kwartier

EDE Een nieuwe kwartiersdienst van de treinroute tussen de stations Barneveld Zuid en Ede-Wageningen kan op z'n vroegst pas in het jaar 2021 gerealiseerd zijn. Gedeputeerde Staten heeft zo'n drie jaar nodig voor de voorbereiding hiervoor en de afhandeling van een bestemmingsplanprocedure.

Jannes Bijlsma

In eerste instantie zou het provinciebestuur eind 2017 een besluit nemen of de kwartiersdienst er gaat komen. Er is volgens Gedeputeerde Staten echter een nieuwe studie nodig naar de noodzakelijke investeringen en de effecten op de omgeving. Dit onderzoek is naar verwachting pas in het voorjaar van 2018 klaar. Pas dan zouden de seinen definitief op groen kunnen, maar de provincie Gelderland heeft dan nog jaren nodig om alle infrastructurele maatregelen te nemen.

PROBLEMEN Tussen Barneveld Zuid en Amersfoort rijden op dit moment al vier treinen per uur, maar op het traject vanaf Barneveld Zuid tot aan Ede-Wageningen vertrekken ze slechts om het half uur. Dit geeft geregeld grote problemen in de ochtend- en avondspits. Er zijn inmiddels al verschillende studies gedaan naar de mogelijkheden van een nieuwe kwartiersdienst. Zo heeft ProRail berekend dat een nieuw perron en verdubbeling van het spoor bij station Ede Centrum mogelijk is. Ook volgens vervoerder Connexxion is het technisch mogelijk om het traject hiervoor geschikt te maken.

Tevens is de financiële haalbaarheid al onderzocht in een quick scan en de kwartiersdienst is haalbaar bevonden. Toch is er nieuw onderzoek nodig, aldus Gedeputeerde Staten. Het is namelijk nog onzeker of het ministerie van Infrastructuur en Milieu er aan wil meebetalen. Bovendien hebben omwonenden van station Ede Centrum hun zorgen geuit over de effecten van meer treinen in hun omgeving.

ZORGVULDIGHEID Dat de reiziger nog zo'n vier jaar moet wachten op een mogelijke verdubbeling van het aantal treinen tussen Barneveld en Ede-Wageningen, baart Connexxion bij monde van woordvoerder Herman de Gooijer geen zorgen. Het vervoersbedrijf kampt geregeld met problemen door het grote aantal reizigers. ,,Het project moet wel betaald worden. De provincie moet de financiering regelen. En als die vindt dat er extra onderzoek nodig is, dan is dat nodig. Zorgvuldigheid gaat soms voor snelheid."

Connexxion zoekt ondertussen de oplossing voor het capaciteitsprobleem in de spits ook bij de inzet van nieuwe treinstellen. Die zijn besteld bij een bedrijf in Zwitserland en worden eind 2017 geleverd. ,,Tussen de levering en het daadwerkelijk rijden zit wel een periode, dus ga uit van 2018", aldus De Gooijer. ,,Maar daarnaast blijft de kwartiersdienstregeling een grote wens van ons." Overigens is de kans aanwezig dat Connexxion daar niet meer van profiteert, want juist in 2021 besteedt de provincie Gelderland de exploitatie van de Valleilijn opnieuw aan.