• Foto: Samira Uddin/BDU

Tweede doorsteek naar Oranjeplein

LUNTEREN Het is de gemeente Ede gelukt een strook grond van zeventien vierkante meter aan te kopen. Hierdoor wordt de aanleg en inrichting van de doorsteek van het Oranjeplein naar de Dorpsstraat in Lunteren mogelijk gemaakt.

Eén van de uitgangspunten van de structuurvisie Lunteren, vastgesteld in 1999, is het verbeteren van de bereikbaarheid van het Oranjeplein. Deze bereikbaarheid kan verbeterd worden door middel van een tweede ontsluiting, direct op de Dorpsstraat. De tweede ontsluiting is opgenomen in het Inrichtingsplan voor Lunteren-Centrum uit 2005. Deze ontsluiting is verkeerskundig gewenst en het maatschappelijk draagvlak ervoor is hoog bij de bewoners en ondernemers van Lunteren. Al in april 2013 besloot Ede de verwerving (en desnoods onteigening) van de betrokken zeventien vierkante meter door te zetten om de doorsteek te kunnen realiseren. Uiteindelijk is er in goed overleg een overeenstemming bereikt waardoor de onteigeningsprocedure niet hoeft te worden doorgezet.