• Valerie Kuypers

Toeristenmotel Otterlo viel af voor AZC

OTTERLO/EDE Naast recreatiepark De Lindehof was ook het Toeristenmotel in Otterlo begin dit jaar in beeld tijdens een inventarisatie van mogelijke locaties voor een asielzoekerscentrum (AZC) met 600 personen.

Dat blijkt uit het dinsdag door burgemeester en wethouders verstuurde raadsvoorstel over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Ede. Het college wil nu minimaal 600 vluchtelingen opvangen in kleinschalige(r) opvanglocaties op verschillende plekken in de gemeente. Het braakliggende park De Lindehof aan de Hoenderloseweg in Otterlo blijft één van de opties.

BEVEILIGING Het Toeristenmotel in Otterlo viel volgens het college af, vanwege de verspreide ligging van de huisjes op het uitgestrekte terrein tussen de Bovenweg en de Hoefweg. ,,Daardoor kon de beveiliging niet goed worden ingericht. Verder is er sprake van huidige bewoning en gedeeld eigenaarschap.''

KLINKENBERG Zoals eerder gemeld is ook gekeken naar een groot AZC op de kazerneterreinen en in voormalig zorgcentrum De Klinkenberg, op de hoek van de Klinkenbergerweg en de Eikenlaan in Ede. ,,Voor De Klinkenberg gold dat de eigenaar niet bereid was te investeren in de noodzakelijke brandveiligheidseisen'', schrijft het college. ,,Daarnaast was de eigenaar op dat moment verwikkeld in een huurconflict.''

KAZERNETERREIN Op de kazerneterreinen in Ede waren volgens burgemeester en wethouders geen locaties beschikbaar voor de gewenste duur van vijf jaar. ,,Daar komt bij dat dat op deze terreinen al meerdere vormen van maatschappelijke opvang plaatsvinden, zoals opvang van daklozen en opvang van circa 350 werknemers uit midden- en oost-Europa. Ook is er tijdelijke huisvesting van de voormalige bewoners van De Klinkenberg en sinds oktober 2015 de noodopvang voor maximaal 370 vluchtelingen.''

Label:

Vluchtelingen