• Freek Wolff

Toename detachering Permar

EDE De hoeveelheid werknemers bij Permar die gedetacheerd in bedrijven werkt, is het afgelopen jaar met 13 procent gestegen naar 36 procent. De prognose is dat dit in juni 2017 maar liefst 70 procent zal zijn. Toch is de onrust onder het personeel groot.

Freek Wolff

Onrust omdat de acht gemeenten in de regio de stekker uit de sociale werkvoorziening hebben getrokken. ,,Ik was gedetacheerd bij de gemeente Ede tot april dit jaar. Als het aan mij had gelegen, was ik daar gewoon gebleven, maar mijn contract was afgelopen. Mijn leidinggevende zei dat hij me na drie jaar geen vaste baan kon geven. Nu doe ik de administratie van het restaurant. Ik hoop toch weer een keer 'naar buiten' te gaan. Want ik ben niet gek en kan ook bij een gewoon bedrijf werken'', legt de Edese Thea (42) van den Brink uit. Ze merkte dat ze vaardigheden leerde en kan gebruiken bij andere werkzaamheden. ,,Zo groei ik nog steeds in mijn werk en persoonlijke ontwikkeling."

 

Leen Hekelaar zegt dat er de laatste jaren veel stress en onrust is op de werkvloer. ,,Dat moet gewoon een keer ophouden. Er raken ook mensen overspannen. Ik merk dat mensen steeds minder zin hebben om hier naar toe te komen.'' Hekelaar is wsw'er vanwege epilepsie, slechte knieën en schouders. De Edenaar werkte bij de technische dienst, was gedetacheerd en is nu actief op de afdeling montage.

NUL TOT HONDERD ,,Het is heel divers wat voor mensen hier allemaal werken, dat gaat van niveau nul tot honderd", licht Fred Maas toe, die al zo'n 34 jaar bij de Permar werkt, omdat hij een hartoperatie achter de rug heeft. De Edenaar vervulde diverse functies, zoals in de boekbinderij en bij Pertax. Nu werkt hij als verpakker. ,,Het tijdsbestek weten we, dat er na anderhalf jaar wat gaat veranderen, maar omdat niet duidelijk is hoe dat eruit gaat zien, veroorzaakt dat veel onzekerheid", aldus Maas. Collega Rodney Busser uit Barneveld vertelt wat er in huis zoal voor werk wordt verzet. Zelf is hij dagelijks te vinden in het restaurant waar hij verschillende taken heeft. De vakbonden zijn betrokken bij Permar omdat er een sociaal plan op tafel moet komen. Doordat de acht gemeenten nu per plaats de draad op moeten pakken, ontstaan er complicaties. Zo komen er nu nog werknemers uit allerlei plaatsen die samen bijvoorbeeld het groen voor alleen Renkum onderhouden.

De verhouding van het aantal wsw'ers bij Permar is nu: 276 beschut werk (locatie Horaplantsoen Ede), 269 werk op locatie (voornamelijk schoon en groen), 279 gedetacheerd (reguliere werkgevers) en 28 begeleid werk.

ZWAKSTE DOELGROEP ,,De grootste onzekerheid zit bij de mensen die hier intern werken'', vertelt communicatiemedewerker Karin Gijssen. ,,Dat is de zwakste doelgroep binnen deze organisatie en zij hebben meer moeite met verandering. Het is een lastige boodschap, want je moet vertellen dat het ophoudt, terwijl je nog niet weet wat er gaat gebeuren." Gijssen zegt dat het bestuur zich de komende weken gaat buigen over de toekomst. Het resultaat komt vermoedelijk na de zomer op tafel. ,,De angst bestaat dat mensen in plaats van dit werk terecht komen in arbeidsmatige dagbesteding. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze willen gewoon werken. Dat beseffen de gemeenten wel, maar hoe dat precies wordt ingericht, weet men nog niet. Barneveld loopt in die gedachtengang iets voorop." De voorlichter heeft respect voor de rust bij de Permar intern, omdat - ondanks de onzekerheid - het ziekteverzuim is afgenomen en dat er ook nog kans werd gezien tot verbeterslagen. ,,Het gaat eigenlijk beter dan ooit. Wisseling van het management heeft een enorme impuls gegeven. De beweging van binnen naar regulier werk is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Daar zijn we nu heel hard mee bezig, vooral met groepsdetachering. Want individueel worden de goede werknemers er wel uitgepikt..."

Gijssen wijst op de firma BlueView die nu een fikse groep wsw'ers in dienst heeft. De gedetacheerde medewerkers werken in totaal bij 175 bedrijven en organisaties in de regio FoodValley. ,,De vraag is of wij als Permar bedrijfje blijven spelen, of dat wij mensen naar ondernemers detacheren. Dan kun je je richten op de ontwikkeling van de medewerker, terwijl je zaken als voorraadbeheer bij een ondernemer neer kunt leggen'', aldus Gijssen.

RELATIEF OUDE MEDEWERKERS Ze wijst erop dat Permar een bestand heeft met relatief oude medewerkers. De helft is ouder dan 45 jaar, er is een piek bij plusminus 56 jaar. ,,Momenteel raken we daarom per jaar 40 tot 50 mensen kwijt aan pensionering en verhuizing. Daar komt niets meer bij." Door de Wet Sociale Werkvoorziening (wsw) kunnen arbeidsgehandicapten bij Permar aan de slag. De uitvoering van deze wet wordt gefinancierd door het Rijk, bedrijfsresultaten en gemeentelijke bijdragen. Door de invoering van de participatiewet nemen de rijkssubsidies de komende jaren verder af. De medewerkers zijn nu nog als volgt verdeeld over de gemeenten: 437 in Ede, 174 in Wageningen, 115 in Barneveld, 98 in Renkum, 8 in Scherpenzeel en 21 in Renswoude, Rhenen en Veenendaal.