• SEDAT SUNA

Tijdelijke opvang vluchtelingen in kazerne Ede

EDE De gemeente Ede wil vluchtelingen tijdelijke opvang bieden in twee gebouwen van de Mauritskazerne aan de Nieuwe Kazernelaan 2. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt hier begin volgende week definitief een beslissing over. Hoeveel vluchtelingen hier terecht kunnen, is nog niet duidelijk. Wethouder Gerrie Ligtelijn liet donderdagavond bovendien weten dat ze verwacht dat het college volgende week kan melden waar het asielzoekerscentrum (AZC) voor lange opvang zal komen.

door Freek Wolff

,,We dachten voor deze noodopvang eerst aan sporthallen, maar het COA had hier geen belangstelling voor. De organisatie kiest liever voor groot volume'', lichtte de wethouder toe. ,,Al snel kwamen gebouwen van Maurits Zuid in beeld. Hier zijn nu slechts enkele studenten van de Wageningen Universiteit & Research (WUR) in gevestigd. Die worden met spoed naar elders gebracht. Het is noodzakelijk dat de brandweer de gebouwen nog gaat controleren voor een vergunning."

Sommige raadsleden bleken donderdag wat knorrig vanwege de communicatie over dit onderwerp, die in hun ogen sneller naar de gemeenteraad had gemoeten. Nu lekte het nieuws naar buiten via de studenten. ,,We wilden al het nieuws eerst compleet hebben'', reageerde Ligtelijn. ,,We waren afhankelijk van het COA die landelijk zeer overbelast is en begin volgende week nog een schouw wil doen. Dan wordt gekeken naar straatverlichting en de overzichtelijkheid voor surveillance en de politie. We moeten de sociale veiligheid kunnen garanderen. Voor een korte opvang is de kazerne wel geschikt, maar hiervoor is wel een omgevingsvergunning vereist.'' Zo'n noodaanvraag zal het college of het COA snel doen, vermoedelijk dinsdag, zodat de kazerne vermoedelijk 28 september in gebruik genomen kan worden.

Voor informatie over de vluchtelingen, hulp bieden, de tijdelijke en lange opvang kunnen burgers zich wenden tot het COA, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils.

Label:

Vluchtelingen