• Freek Wolff

Skaeve Huse komen bij Kievitsmeent

EDE De zeven Skaeve Huse, huizen voor mensen uit Ede die niet in een normale woonomgeving kunnen wonen, komen langs de N224, pal ten westen van bedrijventerrein Kievitsmeent, achter een oude boerderij die in het bezit is van de gemeente.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag besloten. Het besluit is per brief aan omwonenden bekend gemaakt. Het terrein achter een leegstaande boerderij was één van de twee beoogde locaties. Het alternatief was een perceel naast de Petrakerk aan de Lunterseweg, waar omwonenden stevig in verzet kwamen. Eind maart waren er twee bewonersavonden, waar omwonenden geïnformeerd werden en mee konden praten.

,,De bereikbaarheid van voorzieningen als winkels op de Parkweide is bij de locatie Kievitsmeent beter dan die aan de Lunterseweg. Ook zijn de Skaeve Huse beter in te passen in de bestaande omgeving van de Kievitsmeent, zonder aantasting van de huidige situatie", licht

wethouder Harry van Huijstee toe. ,,Over beide locaties hebben omwonenden hun zorgen te kennen gegeven. Die begrijpen we, maar we zullen een goede inpassing maken. Ik heb er vertrouwen in dat we nu een goede keus hebben gemaakt."

De boerderij is nu anti-kraak bewoond en de gemeente zoekt naar een andere functie voor dit gebouw. ,,Dan kun je denken aan gewoon verhuren aan een bewoner, of dat het een maatschappelijke functie krijgt."

Wethouder Gerrie Ligtelijn voegt toe dat de plek belangrijk is, maar dat het vooral gaat om de personen die in de zeven huisjes komen wonen. ,,Ze komen niet van Mars, ze wonen allang tussen ons. Het zijn gewoon Edenaren. Zij hebben nog steeds geen eigen plek en daar zoeken we naar, zodat ze zichzelf kunnen zijn. Het gaat om mensen die nu tussen de straat en tijdelijke huisvesting in zweven. Dat kan zijn een hutje op de hei, het sociaal pension van het Leger des Heils, of in sommige gevallen in een hoogbouwflat. Ze hebben alle behandelingen van de wereld al gehad, maar in hun gedrag kunnen ze niet veranderen. Wel zijn ze goed in staat om zelfstandig te wonen. Ze zijn bekend bij het Leger des Heils en de RIBW (instantie voor begeleid wonen)."

Op de plek wordt een beheerder aangesteld, die niet 24 uur per dag aanwezig zal zijn, maar wel continue bereikbaar. ,,We kijken goed naar zijn rol. We kunnen ons voorstellen dat hij in eerste instantie meer aanwezig zal zijn dan wanneer het op termijn goed gaat lopen", aldus projectleider Roy Rutefrans.

De kosten voor de Skaeve Huse bedragen in totaal 1,6 miljoen euro, wat lager kan worden als de gemeente een functie vindt voor de boerderij. ,,Het is veel geld, maar dat komt grotendeels door de afboeking van de grondwaarde. En het gaat erom dat je ook voor deze mensen een plek moet vinden";, aldus Van Huijstee. ,,Je haalt ze ook uit de wijk waar ze nu wonen en waar ze voor overlast zorgen, wat vaak ook geld kost. Dus verdien je op deze manier geld terug", voegt Rutefrans toe.

Een locatie die het gemeentebestuur als eerste aandroeg, ten westen van de wijk Veldhuizen B, werd begin dit jaar al snel naar de prullenbak verwezen, omdat omwonenden direct heftig protesteerden. Het definitieve besluit over de locatie is aan de gemeenteraad, die het college de opdracht gaf naar een geschikte plek te zoeken. Donderdag 11 mei vormt de raad een oordeel en op 1 juni valt de definitieve beslissing. Daarna volgt een procedure rond aanpassing van het bestemmingsplan.