• AlertCrossmedia

'Shortlist' AZC-locaties Ede later bekend

EDE De 'shortlist' met mogelijke locaties voor een asielzoekerscentrum (AZC) wordt vrijdag bekend gemaakt. Dat heeft de gemeente Ede maandag bekend gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft een paar dagen meer tijd nodig om deze lijst vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeente maakte vorige week een 'longlist' bekend met 36 potentiële locaties en het plan was om maandag 11 januari de 'shortlist' bekend te maken. Dat wordt dus iets later.

,,We hebben de afgelopen week met de meeste eigenaren van locaties op de 'longlist' contact gehad'', schrijft het college in een persbericht. ,,Voor veel eigenaren is de vraag of de locatie beschikbaar is en of ze in principe bereid zijn aan de vestiging van een AZC mee te werken een moeilijke. Voor een zorgvuldig proces is het nodig eigenaren wat extra tijd te geven om hen een goed afgewogen besluit te laten nemen.''

,,Samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kijken we naar de technische geschiktheid van de locaties'', vervolgt het college. ,,In enkele gevallen is daarvoor meer informatie - en daarmee tijd - nodig. Dat komt de zorgvuldigheid van de 'shortlist' ten goede. Donderdag 14 januari besluit de gemeenteraad over de afwegingskaders en over het stappenplan om te komen tot AZC-locaties. In overleg met de Raadswerkgroep Vluchtelingen is besloten de shortlist openbaar te maken, nadat de gemeenteraad de kaders heeft vastgesteld.''

Wie vragen of overwegingen mee wil geven, kan dat via een mail naar vluchtelingen@ede.nl kenbaar maken.

Label:

Vluchtelingen