Ruim 350 vluchtelingen naar Mauritskazerne Ede

EDE Een groep van 350 á 400 vluchtelingen krijgt binnenkort een tijdelijke huisvesting in gebouw 85 en 86 van de Mauritskazerne in Ede. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het aanbod van de gemeente Ede na een inspectie geaccepteerd. Wanneer de vluchtelingen naar deze noodopvang komen is nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat de vluchtelingen vanaf deze plek verder gaan naar asielzoekerscentra waar zij de hele procedure kunnen doorlopen. De gebouwen zijn in principe beschikbaar tot eind 2015.

De gemeente moest voor deze actie in overleg met de Wageningen Universiteit, de huurder van de twee gebouwen. De universiteit wilde graag meewerken door studenten in de kazerne met spoed naar elders te laten verhuizen. Dat is inmiddels gebeurd. Daarmee heeft de gemeente vanaf maandag de beschikking over de twee panden.

,,Een eerste verzoek van het COA om in de gebouwen honderd alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) te huisvesten, is weer ingetrokken. Na een korte schouw dinsdagmiddag heeft de organisatie beoordeeld dat de gebouwen niet geschikt zijn voor de opvang van amv's. Wel vindt het COA dat de gebouwen geschikt zijn voor opvang van gezinnen, alleenstaanden en mogelijk een kleine groep amv's'', licht burgemeester Cees van der Knaap toe.

Wanneer er daadwerkelijk vluchtelingen komen, is afhankelijk van het COA dat volgende week een uitgebreide schouw gaat doen van het terrein en van de gebouwen om te bepalen welke maatregelen nog nodig zijn en hoe de verdeling van mensen en gezinnen tot stand kan komen. Zo heeft het COA behoefte aan mobiele kantoorunits en aan units voor het organiseren van groepsactiviteiten. De twee gebouwen voldoen aan de bestemming maatschappelijke doeleinden en het college heeft dinsdag toestemming verleend om de gebouwen met onmiddellijke ingang in gebruik te nemen als noodopvanglocatie, vooruitlopend op de afwikkeling van de procedure ter verlening van een omgevingsvergunning. De brandweer heeft aangegeven positief te zullen besluiten over het verlenen van die vergunning.

De gemeente is nog in gesprek met het COA over een reguliere opvang van zo'n 600 vluchtelingen voor een langere periode op een andere particuliere locatie in de gemeente Ede.

Label:

Vluchtelingen