• Valerie Kuypers

Raad Ede steunt opvang vluchtelingen in kleine(re) centra

EDE Er is in de gemeenteraad van Ede grote eensgezindheid over de opvang van vluchtelingen in kleine asielzoekerscentra (AZC), verspreid over de gehele gemeente Ede. Transparantie in de besluitvorming, burgerparticipatie en het creëren van voldoende draagvlak door onder meer een goede communicatie moeten daarbij volgens de raad sleutelwoorden zijn.

Burgerbelangen is in de gemeenteraad de enige uitzondering als het gaat om de komst van asielzoekerscentra. Voorman Ruben van Druiten hield vast aan zijn eerdere opstelling dat in Ede geen enkele vluchteling opgevangen moet worden.

De raad boog zich donderdagavond over de voorstellen die burgemeester en wethouders hebben gedaan nadat het plan voor de komst van 600 asielzoekers naar het terrein van De Lindehof in Otterlo was afgeblazen. Op dat plan kwam zoveel kritiek vanuit de bevolking, vanuit de winkeliers en vanuit de recreatieondernemers, dat de conclusie volgens het college niet anders kon luiden dan dat er totaal geen draagvlak voor was.

STAPPENPLAN In plaats van het oorspronkelijke plan willen burgemeester en wethouders minimaal 600 asielzoekers verspreid over de gemeente Ede opvangen. Waar dat gebeurt en hoeveel vluchtelingen er per locatie komen, moet de uitkomst zijn van een stappenplan, waarbij de bevolking en de gemeenteraad voortdurend betrokken zullen worden.

KRITIEK Burgemeester Cees van der Knaap kreeg van verschillende kanten stevige kritiek op de aanpak, die gekozen was voor de opvang van vluchtelingen in Otterlo.

Met name raadslid Alexander Vos de Wael (VVD) hekelde de aanpak door Edes eerste burger. ,,Hoe kan het toch gebeuren dat zo'n ervaren bestuurder blind het COA volgde en geen enkele rol zag voor de burgers en de gemeenteraad. De geloofwaardigheid van het college is naar een dieptepunt gedaald. De avond met de bewoners van Otterlo was onthullend. Het college reageerde zelfs door met het vingertje naar de burgers te gaan wijzen.''

Vos de Wael pleitte er onder meer voor eind januari in alle wijken en dorpen bewonersbijeenkomsten te houden over de vluchtelingenproblematiek en hij verklaarde tevens dat zijn partij het college steun wil geven bij de nu gekozen aanpak.

SFEER VAN ANGST Opvallend was donderdag ook de bijdrage van Rasit Görgülü (PvdA). Hij kwam namelijk tot de conclusie dat de sociale druk in Otterlo zo was opgevoerd, dat zelfs sprake was van intimidatie. ,,De emotie was te verwachten, maar wij waren graag met de Otterloërs in gesprek gegaan. Ik had dit niet verwacht. De terechte zorgen hebben bijna tot een opstand geleid. Er werd een sfeer van angst gecreëerd.''

Het in Otterlo wonende raadslid Hester Veltman (VVD) zei daarop zich totaal niet te herkennen in het door Görgülü geschetste beeld.

ZORGVULDIGHEID Zoals gezegd was er brede steun voor de aanpak die het college nu voorstaat. Volgens sommige partijen (GL/PE, D66 en ChristenUnie) zou het misschien toch mogelijk zijn al eerder dan gepland te beslissen waar de vluchtelingen opgevangen moeten worden en om hoeveel mensen het dan zal gaan.

Maar op de vraag hoe dat dan zou kunnen, moesten deze partijen het antwoord schuldig blijven. Burgemeester Van der Knaap was wel duidelijk in zijn opvatting: ,,Als het sneller kan zeg ik natuurlijk geen nee, maar ik ga wel voor zorgvuldigheid.''

In zijn reactie op de inbreng van de raadsfracties beklemtoonde Edes eerste burger dat hij geleerd had van het debacle rond de plannen voor de komst van asielzoekers naar Otterlo. ,,Het moet niet zo zijn, dat de mensen zich nu opnieuw overvallen voelen door de plannen. We willen het heel transparant doen en burgers en gemeenteraad er voortdurend bij betrekken'', aldus Van der Knaap. Hij zei niet aan te kunnen geven hoeveel vluchtelingen er uiteindelijk naar Ede zullen komen en hoeveel er dan per AZC zullen komen.

Label:

Vluchtelingen