• In De Klinkenberg worden vierhonderd asielzoekers gevestigd.

    Robin Hazeleger
  • De Braamhorst zou geschikt zijn om 300 asielzoekers te kunnen huisvesten.

    Robin Hazeleger

'Pyongyang op de Veluwe'

EDE De discussie over de potentiële asielzoekerscentra in Ede zorgt voor veel wantrouwen onder omwonenden. Er zou niet naar hen worden geluisterd door het college van burgemeester en wethouders.

Robin Hazeleger

In het huidige voorstel zijn van de vijf locaties De Klinkenberg met 400, De Braamhorst met 300 en De Goudsberg met 200 asielzoekers in beeld als azc. De Lindehof in Otterlo en het Permargebouw in Ede zijn minder geschikt bevonden.

Hans Monshouwer voert het woord namens een groep van ruim 300 omwonenden van De Klinkenberg. Hij vindt het besluit opmerkelijk.,,Er is best wel draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in onze buurt", zo stelt hij. ,,Dit aantal is echter veel te hoog. Wij proberen als omwonenden ideeën en oplossingen aan te dragen. Dit vindt echter geen gehoor bij de gemeente. Er wordt zelfs geopperd dat wij tegen vluchtelingen zouden zijn. Dan wordt het vervelend om de dialoog op te zoeken en kalft draagvlak af."

GENEGEERD Ditta van Gaalen is woordvoerder van het buurtcomité Doesburgereng en woont in de buurt van De Braamhorst. Zij herkent zich in de kritiek van Monshouwer.,,Uit een peiling blijkt dat zeker zeventig procent van de mensen in onze buurt De Braamhorst ongeschikt vindt", zegt Van Gaalen. ,,Hier wonen nu maar 285 mensen. Straks wordt dit aantal ruim verdubbeld. Wij maken ons zorgen en proberen dat netjes en beschaafd te uiten. De gemeente luistert niet. We voelen ons verschrikkelijk genegeerd."

,,Het vertrouwen is tot een nulpunt gedaald", vertelt Monshouwer. ,,Op papier zegt de gemeente waarde te hechten aan burgerparticipatie. In de praktijk komt er weinig van terecht. We hebben legio voorbeelden van zaken waarom De Klinkenberg niet geschikt is. Die komen niet aan bod in het Arcadisrapport. Zo zit het pand vol met asbest. In het rapport komt dit alleen terug bij het onderdeel 'planning' en niet bij 'bouwcompetentie', waar het hoort. De beoordelingscriteria zijn niet openbaar. Dit wekt de schijn dat het onderzoek niet betrouwbaar is en de gemeenteraad misleid wordt."

RAPPORT ARCADIS ,,Het Arcadis-rapport lijkt ergens naartoe geschreven te zijn", vult Van Gaalen aan. ,,Geen buurtbewoner is aangesproken. Het gebied valt daarnaast onder de Natura 2000 wetgeving, waar ook de gemeente zich aan moet houden. De meeste wegen rondom het terrein zijn zandwegen. Asfaltering en verlichting veroorzaakt veel schade aan de kwetsbare natuur. Daar komt bij dat het dichtstbijzijnde busstation 2,5 kilometer verderop is. Die mensen die er moeten komen, zijn in nood en hebben goede opvang nodig. Hoe kun je ze dan helemaal in het bos wegstoppen? Ook de asielzoekers zijn slachtoffer van deze besluitvorming. Er is met zoveel factoren geen rekening gehouden. We merken niets van het prachtige communicatieplan van de gemeente."

PYONGYANG ,,Het lijkt wel we te maken hebben met een vooringenomen besluit", stelt Monshouwer. ,,Zowel het college als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Arcadis zitten in hetzelfde schuitje en verschuilen zich achter elkaar. De raad hoeft slecht bij het kruisje te tekenen. Het is gewoon Pyongyang op de Veluwe."

De geboren en getogen Lunteraan Ab Welgraven is genuanceerder, maar heeft wel kritiek.,,De meerderheid van de bevolking in Lunteren staat niet afwijzend tegenover een azc", legt hij uit. ,,Maar de Goudsberg is te ver weg en 200 vluchtelingen is te veel. Daar komt bij dat in 1995 al beloofd is dat er geen azc meer op de Goudsberg zou komen. Ik begrijp dat dit een lastige belofte is, maar het zou het college sieren hier op zijn minst uitgebreid onderzoek naar te doen en het niet weg te moffelen. Daar komt bij dat ik de afweging van de gemeente op basis van Arcadis niet snap. Waarom vallen Otterlo en de Permar nu al af? Het is toch wenselijker om kleinere groepen op meerdere locaties op te vangen? Ik hoop dat we opheldering krijgen."

ZORGEN OPRECHT ,,Ik krijg heel veel teleurgestelde en boze inwoners aan de lijn", zegt VVD-raadslid Alexander Vos de Wael. ,,Ze voelen zich niet serieus genomen en vinden dat het college onvoldoende transparant handelt. Dat komt mede omdat het Arcadis-rapport de onderbouwingen van de uitkomsten mist. Veel zorgen zijn oprecht. Een groot aantal inwoners is niet tegen huisvesten van vluchtelingen, maar vinden dat zij door de gemeente worden geschoffeerd of niet serieus genomen."

,,Het college laat zich nauwelijks zien in het contact met de inwoners. De projectleider voert namens het college alle discussies, terwijl de mensen nu juist zo graag de burgemeester of wethouders zouden willen zien. De onvrede groeit", zo besluit Vos de Wael.

TRAJECT TRANSPARANT ,,De gemeenteraad besluit op donderdag 14 april over het aantal op te vangen vluchtelingen en over de locaties, niet het college", stelt Henk Faas, woordvoerder namens het college van B en W. ,,We hebben een uitgebreid traject doorlopen. Bij de bijeenkomsten en informatieavonden rond de mogelijke locaties zijn veel bewoners en belanghebbenden aanwezig geweest die zich hebben kunnen laten horen. Dan heb ik het nog niet eens over de hoeveelheid binnengekomen e-mails en berichten. Veel details moeten nog verder uitgewerkt worden. Dat proces gaat verder als de definitieve locaties bekend zijn en er extra maatregelen genomen kunnen worden voor een goede inpassing ervan."

Hij vervolgt: ,,Het is een gevoelig en complex onderwerp. Het gevoel van veel inwoners is begrijpelijk. Ook hebben veel mensen hun steun en sympathie uitgesproken. De projectleider die de informatieavonden geleid heeft, staat er namens het college. De aanwezigheid van een wethouder of burgemeester zou feitelijk niets uitmaken. Daar komt bij dat alle verslagen van de vergaderingen en infoavonden online te vinden zijn op ede.nl. Het traject is open, transparant en zorgvuldig doorlopen. Het is te volgen voor iedereen. De geluiden dat woordvoerders en burgers weggezet zouden zijn als xenofoob (vreemdelingenangst, red.), zijn mij niet bekend. Het college is van mening dat na het terugtrekken van het besluit over Otterlo vorig jaar de communicatie goed verlopen is. Er is geluisterd naar de bevolking."

Label:

Vluchtelingen