• Robin van Lonkhuijsen

PvdA wil vaste opvanglocaties voor ontheemden

EDE De fractie van de PvdA in Ede pleit voor vaste opvanglocaties in Nederland waar grote groepen mensen structureel (in gebouwen en op terreinen) opgevangen kunnen worden. ,,Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor mensen in verband met een natuurramp of andere ellende", licht raadslid Rasit Görgülü toe.

Freek Wolff

Hij vindt dat deze aanpak veel voordelen kent. ,,De locaties kunnen in alle rust en met oog voor alle betrokkenen vastgesteld worden, locaties kunnen snel in gebruik genomen worden en de (totale) capaciteit kan flexibel aangepast worden."

RAMPEN Dit plan oppert de PvdA naar aanleiding van de beslissing van het COA om af te zien van de drie beoogde asielzoekerscentra in de gemeente Ede. ,,Dat deze nu, met een verminderde instroom van asielzoekers in ons land niet doorgaan is deels begrijpelijk. Maar we blijven pleiten om de opvang voor ontheemden te borgen in onze samenleving. We weten immers allemaal dat de vraag naar opvang opeens weer explosief kan toenemen, omdat de opvang van elders in Europa gestrande mannen, vrouwen en kinderen alsnog op gang komt of omdat rampen in ons land of daarbuiten mensen van huis en haard kunnen verdrijven."

STRUCTUREEL De hoge nood maakte destijds dat de wens van de PvdA verder reikte dan de noodopvanglocatie. ,,Wij wilden graag een structurele bijdrage leveren aan de vluchtelingenproblematiek middels een AZC. Een wens waar de gemeente voortvarend mee aan de slag is gegaan. De mislukte poging om in Otterlo een AZC te vestigen was een harde les. Het heeft ons vooral geleerd dat zelfs bij hoge nood zulke gevoelige zaken niet te snel geregeld kunnen worden. En bovenal dat de inwoners er vanaf dag één bij betrokken moeten worden. In de herkansing is een zorgvuldig proces met intensief overleg met omwonenden en belanghebbenden doorlopen met als uitkomst een AZC in Ede verspreid over drie locaties. Zorgvuldigheid is belangrijk, maar kost tijd. In de tijd die intussen is verstreken is de urgentie voor meer grootschalige opvang afgenomen."

Görgülü vindt dat het besluit aan de ene kant teleurstelling opwekt. ,,Omdat er na een zeer zorgvuldig proces een redelijk gedragen besluit was genomen en wij in Ede zeer gemotiveerd waren onze bijdrage te leveren. Aan de andere kant weten we waar nu in Ede aan toe zijn."

OORLOGEN Dat de urgentie op dit moment is verdwenen, wil dit volgens de PvdA'er niet zeggen dat het vluchtelingenprobleem ook is verdwenen. ,,De oorlogen in Syrië en Irak zijn helaas nog steeds hevig en nog altijd uitzichtloos. Gezien de onenigheid tussen Turkije en de EU over de naleving van de overeenkomst over de opvang en hervestiging van vluchtelingen kan de urgentie zomaar weer hoog zijn. Als in de toekomst weer een enorme vluchtelingenstroom deze kant opkomt, zal de PvdA in Ede weer solidair zijn en de verantwoordelijkheid weer nemen."

Label:

Vluchtelingen