• Valleihopper

PvdA sceptisch over Valleihopper

EDE De fractie van de PvdA in Ede vraagt zich af of de nieuwe regiotaxi 'Valleihopper' per 1 januari 2017 organisatorisch zonder horten en stoten weg zal rijden.

Het gaat hier om het gemeentelijke WMO doelgroepenvervoer, waarvoor een nieuwe gezamenlijke organisatie van start gaat in Food Valley.

De PvdA vraagt zich af of de specifieke indicaties en kenmerken van de individuele cliënten tijdig en volledig bij de nieuwe organisatie bekend zijn en of de communicatie hierover naar de cliënt helder is. Bovendien wil de partij weten of de Valleihopper op 1 januari voldoende toegerust is om alle vragen per telefoon op een adequate en klantvriendelijke manier af te handelen.

De socialisten hopen dat het college bereid is om initiërend en faciliterend op te treden door een regionale adviesraad doelgroepenvervoer in het leven te roepen. Ook ziet de partij graag dat het college de invoering van gecombineerd vervoer in Wageningen nauwgezet monitort om tijdig de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Regio FoodValley is vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de regiotaxi in de gezamenlijke gemeenten. De Valleihopper biedt klanten openbaar vervoer waar gewoon openbaar vervoer geen oplossing is.