• Foto Janus Visser/BDU

Plannen voor toekomst zwembad De Peppel

EDE Duurzaam, innovatief en gezond. Dat zijn de drie pijlers voor de mogelijke facelift van zwembad De Peppel. Dat hield directeur/bestuurder Ronald ter Hoeven de Edese gemeenteraad vorige week voor tijdens een informatieve bijeenkomst in het raadhuis. De facelift is opgenomen in het in 2014 opgestelde Herstelplan, waarvan de uitvoering door verschillende ontwikkelingen vertraagd is. Die vertraging is er één van de oorzaken van, dat de tekorten bij het zwembad hoger zijn dan gedacht. De focus bij De Peppel moet liggen op het recreatiezwemmen, de zwemsport en het schoolzwemmen.

Wat betreft de duurzaamheid denkt Ter Hoeven onder meer aan een natuurgezuiverd buitenbad, zoals dat vooral in Duitsland furore maakt. Ook energiebesparing door de plaatsing van zonnepanelen en het realiseren van luchtbehandeling. Maar daarbij speelt een doorslaggevende rol of er voldoende geld is om dat voor elkaar te krijgen.

Innovatief kan De Peppel zijn door de komst van een educatieve waterspeeltuin, een interactieve glijbaan en een drenkelingendetectiesysteem. Als het aan de directeur ligt zal het horeca-aanbod 'gezond, educatief en vers' zijn. ,,Als je nu het bad binnenkomt, is het eerste wat je ruikt de friteslucht en niet de chloorlucht. Dat kan niet meer.''

SWIM2PLAY Na de afschaffing van het schoolzwemmen is gekeken naar wat daar voor in de plaats zou kunnen komen, omdat landelijk een toename is van het aantal verdrinkingen. De gedachten gaan nu uit naar 'Swim2Play', waarbij kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van de basisscholen vijf weken lang een les van 45 minuten krijgen. Doel is er voor te zorgen, dat kinderen in ieder geval 'slootveilig' en 'zwembadvaardig' worden, zonder daarbij het behalen van de traditionele zwemdiploma's als uitgangspunt te nemen. Door voor Swim2Play te kiezen zou het van het schoolzwemmen bekende busvervoer wellicht kunnen vervallen, terwijl er ook een rol weggelegd kan zijn voor de zwemverenigingen, die zo potentiële nieuwe leden kunnen benaderen. De Peppel gaat Swim2Play samen met de scholen verder uitwerken.

[POLAR BEARS De leden van Polar Bears hebben het bestuur toestemming gegeven te bekijken of het voor de vereniging, die graag meer mogelijkheden wil om te trainen, goed zou kunnen zijn om te verhuizen naar een nieuw te bouwen bad op het voormalige Enka-terrein. Mocht dat daadwerkelijk doorgaan, dan zou De Peppel jaarlijks rond de 75.000 euro aan huur mislopen. Ter Hoeven verwacht dat dit goeddeels is op te vangen.

De raadsleden kregen ook een toelichting op de ontwikkeling van de tekorten, die hoger zijn dan de in de Perspectiefnota opgenomen bedragen. De hogere kosten zijn onder meer veroorzaakt door het wegvallen van het schoolzwemmen en de vertraagde uitvoering van het Herstelplan. Positief is daarentegen de toename van het recreatief zwemmen. Dat levert meer inkomsten op dan geraamd.

Aan de orde kwam ook nog de door de gemeenteraad vastgestelde korting van 200.000 euro op de zwembaden in Ede, Bennekom en Lunteren. Daar zijn gesprekken over gaande, maar concrete resultaten zijn nog niet geboekt.