• Martijn Bergman
  • Martijn Bergman

Peiling in Otterlo over komst 600 vluchtelingen

OTTERLO Otterlo's Belang en ondernemersvereniging O2 houden een peiling onder de bevolking over de komst van zeshonderd vluchtelingen op recreatiepark De Lindehof.

Op basis van een eerste, mondelinge inventarisatie hebben beide verenigingen ,,duidelijk geproefd'' dat er in het dorp geen draagvlak is voor een groot asielzoekerscentrum (AZC). Dat willen ze nu via deze peiling verder onderzoeken.

WEL OF NIET In een huis-aan-huis verspreide brief vragen de verenigingen aan inwoners om aan te kruisen of ze het wel of niet eens zijn met een AZC voor zeshonderd vluchtelingen. Het A4tje kan dinsdag 17 november worden ingeleverd in dorpshuis De Aanloop, tussen 15.00 en 21.00 uur.

De gemeente Ede houdt een dag later, woensdag 18 november, een informatiebijeenkomst voor Otterloërs in het cultureel centrum van zorgorganisatie 's Heeren Loo (locatie De Hartenberg) aan de Apeldoornseweg tussen Otterlo en Ede. De aanvang is 19.30 uur.

De bewoners van Otterlo hebben vrijdag een brief gekregen van de gemeente over de komst van het AZC voor een periode van vijf jaar. ,,De gemeente levert op deze wijze een bijdrage aan het wereldwijde vluchtelingenvraagstuk'', schrijft burgemeester Cees van der Knaap.

De eerste vluchtelingen komen waarschijnlijk in het voorjaar van 2016. Het nu nog braakliggende terrein van De Lindehof aan de rand van het dorp moet eerst worden ingericht als asielzoekerscentrum.

ZONDER OVERLEG ,,Wij betreuren ten zeerste de werkwijze van het gemeentebestuur dat de komst van het AZC enkele maanden in stilte heeft voorbereid, zonder overleg met de direct belanghebbenden in Otterlo'', schrijven Otterlo's Belang en O2 in hun brief.

,,Volgens de richtlijnen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dient een AZC uit minimaal zeshonderd personen te bestaan, anders is deze niet exploitabel'', vervolgen beide besturen. ,,De gemeente heeft aan ons bevestigd dat alles minder dan zeshonderd niet mogelijk is uit het oogpunt van veiligheid en beschikbare budgetten. De richtlijnen van het COA en het standpunt van het gemeentebestuur laten ons op dit moment geen andere keuze om u tijdens de peiling te laten kiezen tussen eens of oneens met zeshonderd asielzoekers in Otterlo.''

PERTINENT ONEENS De twee besturen benadrukken dat zij het pertinent oneens zijn met de stelling van het COA dat recreatiepark De Lindehof de meest geschikte locatie voor een AZC zou zijn binnen de gemeente Ede, gezien het programma van wensen en eisen voor zo'n centrum. ,,Wij zijn tevens van mening dat de gemeente Ede duidelijk voorbij is gegaan aan de maatschappelijke en economische belangen van Otterlo en haar bewoners.''

Label:

Vluchtelingen