• Archief BDUmedia

Paspoort tientjes goedkoper

EDE Op initiatief van Stephan Neijenhuis (D66) wordt de precariobelasting in 2018 verlaagd met 750.000 euro en voor de jaren 2019 tot en met 2021 met 1,5 miljoen euro per jaar. Dit geld zal over een periode van tien jaar worden gebruikt voor de verlaging van de leges van identiteitskaarten en paspoorten.

Het betekent dat de Edese inwoners in het vervolg enkele tientjes minder voor hun paspoort of identiteitskaart kwijt zijn. Bij de invulling van de structurele meevaller van drie miljoen euro was al aangekondigd om een deel van deze meevaller in te zetten voor lastenverlichting.

Met algemene stemmen ging de gemeenteraad akkoord met het op voorstel van Stephan Neijenhuis.