'Otterlo voelt zich belazerd door de gemeente'

OTTERLO Ondernemersvereniging Otterlo (O2) hield donderdag een informatieavond in dorpshuis De Aanloop over de aangekondigde komst van zeshonderd vluchtelingen op recreatiepark De Lindehof. Hoewel de bijeenkomst bedoeld was voor leden van O2 waren ook veel andere Otterloërs aanwezig. De gemoederen liepen daarbij soms hoog op. ,,Wij kunnen hier geen 600 mensen opvangen'', klonk het geregeld.

Robin Hazeleger

De avond begint om 18.00 uur. Gespreksleider Hennie Meijer, voorzitter van O2, begint met een stand van zaken. De vluchtelingen die in het eerste kwartaal van volgend jaar komen, zijn vooral mensen uit Eritrea en Syrië. De helft van het beoogde aantal vluchtelingen is man en alleenstaand. De andere helft bestaat uit gezinnen.

Ongeveer twee maanden geleden bereikte het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een akkoord met de eigenaar van De Lindehof. Hierbij is al een contract ondertekend. Het college van burgemeester en wethouders is volgens Meijer eveneens akkoord.

Voor inwoners van de gemeente Ede is er gelegenheid in te spreken op maandag 30 november van 18.30 tot 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Donderdag 3 december zal de gemeenteraad hierover vergaderen. Een besluitvormende vergadering is er op donderdag 10 december.

Het gaat vooral om mensen van wie de overheid niet zeker weet of ze een verblijfsvergunning krijgen of dat ze worden teruggestuurd. De vluchtelingen zouden individueel een periode van drie maanden tot maximaal een jaar in Otterlo blijven.

De lokale ondernemers maken zich met name zorgen over een verandering van het karakter van het dorp. Otterlo is in zeer grote mate afhankelijk van recreatie en toerisme. Diverse ondernemers vrezen dat toeristen na de komst van een asielzoekerscentrum zullen wegblijven. ,,Onlangs waren wij nog het dorp met de meeste overnachtingen op de Veluwe", zegt een vrouw. ,,Daar was de gemeente mede trots op. Hoe kunnen ze dan al die mensen hier plaatsen?"

VERDELING Er worden ook vragen gesteld over de verdeling binnen de gemeente Ede. Meijer legt uit dat Ede 975 vluchtelingen moet huisvesten. Hiervan bevinden zich er al 375 in enkele gebouwen op de voormalige kazerne Maurits Zuid in Ede. De overige 600 komen dan in Otterlo.

,,Waarom moeten al die mensen in hetzelfde dorp komen?", vraagt een man zich af. ,,Hoe kan het dat Lunteren, Wekerom of Harskamp niet in beeld is? Waarom kunnen ze niet allemaal in de kazernegebouwen in Ede terecht?"

Een groot deel van de aanwezigen maakt zich kwaad over de houding van de gemeente. ,,Ik voel me belazerd door de gemeente", zegt een andere man. ,,Hoe kunnen ze dit twee maanden geheim houden? Ik heb op deze manier geen vertrouwen meer in de gemeente Ede."

,,Een nieuwe sporthal in Otterlo kan niet gerealiseerd worden, maar dit kan in twee maanden?", reageert iemand anders.

Een enkeling maakt zich ook zorgen over eventuele voetgangers langs de Hoenderloseweg, waaraan recreatiepark De Lindehof ligt. Deze weg is slecht verlicht en zou onveilig zijn. Ook is er commentaar op de ligging van de toekomstige opvanglocatie. ,,Is een plek zo dicht bij het schietterrein in Harskamp wel de juiste locatie voor oorlogsslachtoffers?", vraagt iemand.

APPLAUS ,,Wij zijn als Otterlo een gastvrij en positief dorp", benadrukt Meijer. ,,We moeten eensgezind kunnen worden over deze kwestie."

Hierop reageert een andere ondernemer: ,,Wij als Otterlo hebben begrip voor de problemen van oorlogsslachtoffers. Ik vind dat wij onze steen moeten bijdragen in dit dilemma. Dat moet wel op een haalbare en goede manier. Met 600 vluchtelingen gaat dat niet lukken. Dat is gewoon te veel. Dat kunnen we als dorp niet aan. Met een kleiner aantal zijn we heel goed in staat die mensen positief op te vangen."

Deze opmerking wordt met applaus ontvangen.

Een enkeling oppert dat Otterlo een voorbeeld kan stellen door alle 600 mensen goed op te vangen. Zijn opmerking wordt echter door de meerderheid weggehoond. Waarop een andere man kwaad binnenstormt en vloekend zegt dat er in Otterlo geen vluchtelingen welkom zijn. Ook zijn commentaar wordt weggehoond.

De meerderheid van de ondernemers en andere Otterloërs streeft naar een positieve oplossing. Waarbij vluchtelingen correct worden opgevangen en niets tekort komen. Dat kan volgens de grote meerderheid niet met het aantal van 600 mensen. Sommige aanwezigen vrezen dat een ander aantal niet mogelijk is, omdat het COA aanstuurt op opvanglocaties voor 600 vluchtelingen.

,,Dit lijkt meer op een mededeling dan een vergadering", merkt een ondernemer op. Hennie Meijer en de rest van het O2-bestuur sluiten de informatiebijeenkomst. Later op de avond volgt een gesprek met wethouder Willemien Vreugdenhil. Hieruit moet blijken welke opties Otterlo heeft en of er via de gemeenteraad nog wijzigingen in het plan kunnen komen.

Een bewonersbijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 november van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het cultureel centrum op het terrein van 's Heerenloo (De Hartenberg) aan de Apeldoornseweg 60.

Label:

Vluchtelingen