• Robin Hazeleger
  • Robin Hazeleger

Otterlo houdt zorgen over komst AZC

EDE/OTTERLO De komst van een asielzoekerscentrum (AZC) met zeshonderd bewoners mag dan afgeblazen zijn, toch blijven er in Otterlo veel zorgen bestaan over de opvang van vluchtelingen in het dorp.

Dat bleek maandagavond tijdens het eerste inspraakmoment in het proces, dat moet leiden tot de opvang van minimaal 600 asielzoekers, verspreid over de gemeente Ede.

Verschillende sprekers hielden de fracties in de Edese gemeenteraad voor dat ze niet gerust zijn op de gevolgen voor de Otterlose middenstand en de recreatiebedrijven. Aandacht werd ook gevraagd voor de veiligheid van bewoners en vluchtelingen. De raadsleden kregen de uitnodiging om eens met eigen ogen de situatie in Otterlo te bekijken.

SCHIETKAMP Duidelijk kwam naar voren dat met Otterlo alleen te praten valt over de komst van maximaal honderd asielzoekers. Daar is draagvlak voor. Kritiek kwam er op het feit dat bij de zoektocht naar geschikte locaties in de gemeente Ede op voorhand het terrein van recreatiepark De Lindehof in Otterlo wordt meegenomen. Die plek vinden diverse insprekers niet geschikt door onder meer de ligging nabij het Infanterie Schietkamp (ISK) in Harskamp en bij de provinciale weg tussen Otterlo en Hoenderloo, waar regelmatig ongevallen met zelfs dodelijke afloop plaatsvinden. Vanaf de volle publieke tribune van de raadszaal werden de inspraakreacties met applaus begroet.

REK ERUIT Namens de winkeliers waarschuwde Ed van Nes voor een terugloop van het toerisme en voor de sluiting van bedrijven. ,,Een dorp zonder winkels is niet aantrekkelijk. Een terugloop van het toerisme is de doodsteek voor de winkeliers. Na het seizoen daalt bijvoorbeeld bij mij in de winkel de omzet met veertig procent. Dat kunnen we alleen opvangen door het toerisme. Bij de winkeliers in Otterlo is de rek eruit. Als er een AZC komt, zullen er onherroepelijk bedrijven sluiten. Het toerisme mag niet teruglopen. Kijk ook naar de economische gevolgen en laat de locatie De Lindehof los'', aldus Van Nes die pleitte voor de komst van tien gezinnen van vluchtelingen met een status.

TOERISME Eigenaar Hans Bom van hotel De Sterrenberg sprak als vertegenwoordiger van de samenwerkende recreatiebedrijven. Hij vond het verstandig bij de zoektocht naar geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen direct te onderzoeken wat het effect van een AZC op het toerisme zal zijn. ,,We hopen dat de gemeenteraad onze zorgen serieus neemt. Imagoschade is zo snel aangericht.''

HONDERD Otterloër Gerard Mulder, die ook lid is van de Stuurgroep AZC-Otterlo's Belang, hield de lokale politici voor dat er draagvlak is voor de komst van maximaal honderd vluchtelingen. ,,Dan kunnen we echt iets voor deze mensen betekenen. De huisarts en de winkeliers hebben al aangegeven dan hun bijdrage te willen en te kunnen leveren. Het aantal van honderd moet u niet zien als een bod in de onderhandelingen. Het is voor ons het maximum. Meer is geen optie.''

Mulder zei verbaasd te zijn, dat bij het zoeken naar geschikte locaties op nul wordt begonnen, maar dat De Lindehof op voorhand als locatie wordt meegenomen. ,,Zijn er al afspraken gemaakt? Het lijkt erop, dat de locatie Otterlo al vaststaat.'' Volgens hem huldigt ook directeur Jan van der Werff van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland de opvatting dat De Lindehof door zijn ligging bij de provinciale weg en bij het ISK onwenselijk is als plek voor een AZC.

Een afname van de veiligheid, stijging van de criminaliteit en aantasting van de identiteit van de buitendorpen. Dat zijn volgens inspreker Jan Vellinga uit Otterlo de gevolgen van de komst van vluchtelingen. Hij wilde daarom geen opvang in de dorpen. ,,Als dat voorgesteld wordt, zal er veel verzet komen.''

MORELE PLICHT Oud-gemeenteraadslid Jaap Verduijn noemde het een morele plicht mensen in nood op te vangen, maar tegelijkertijd sloeg het volgens hem nergens op dat voorgesteld was zeshonderd vluchtelingen naar Otterlo te laten komen.

Tenslotte hield de Edese Djana Samshuijzen een pleidooi voor het hanteren van de juiste cijfers in de discussie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Ede.

De gemeenteraad zal donderdagavond spreken over de voorstellen, zoals die door burgemeester en wethouders zijn gedaan, nadat een streep was gehaald door een grootschalig AZC in Otterlo.

Label:

Vluchtelingen