Oordopjes voor vluchtelingen Ede

EDE Het Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede zamelt sinds dinsdag oordopjes in voor de stroom vluchtelingen die ons land binnenkomt. Dit op aanvraag van het landelijk Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Veel vluchtelingen slapen bij elkaar in één ruimte. Door het gebruik van oordopjes wordt het makkelijker om toch rustig te slapen.

Als leverancier van gehoorbescherming draagt Pluggerz ook graag een steentje bij aan dit initiatief. Directeur Jeroen Verdam: ,,Wij vinden dat iedereen recht heeft op een goede nachtrust. Daarbij maken we geen enkel onderscheid tussen gebruikers. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een goede nachtrust hebben overdag beter functioneren. Dat gunnen wij de vluchtelingen zeker. Daarom doneren wij 250 sets voor dit initiatief."

Sylvia Pols, coördinator op het inzamelpunt bij het Leger des Heils: ,,Deze oproep is pas een dag oud en nu al komen er ontzettend veel oordopjes binnen. Je merkt dat mensen echt iets willen doen voor deze kwetsbare groep in de samenleving. Ik vind het geweldig dat wij daar samen met het Rode Kruis een rol in mogen spelen."

Liesbeth Blanken van het Rode Kruis vult aan: ,,De donatie van 250 sets oordopjes van Pluggerz vind ik echt fantastisch. We zullen deze op basis van behoefte uitdelen in Ede. Als blijkt dat we er teveel hebben, kunnen we ze wellicht ook gebruiken voor andere locaties."

Als er meer oordopjes worden ingezameld dan nodig zijn in Ede, dan worden deze via het netwerk van het Rode Kruis of het COA verspreid over andere opvanglocaties in Nederland. Zo weten alle donateurs zeker dat de oordopjes die zij doneren bij vluchtelingen terechtkomen.

Foto:

Marieke Peters (rechts) overhandigt 250 setjes oordopjes namens Pluggerz aan Sylvia Pols (midden) van het Leger des Heils en Liesbeth Blanken (links) van het Rode Kruis.

Label:

Vluchtelingen