• BDUmedia

Ontwerp bestemmingsplan station Ede-Wageningen ter inzage

EDE Het college van burgemeester en wethouders van Ede heeft het ontwerp bestemmingsplan voor treinstation Ede-Wageningenen de omgeving vrijgegeven voor zienswijzen.

In mei 2016 heeft het project Spoorzone (een samenwerkingsverband van de gemeente Ede, NS en ProRail) het ontwerp voor het nieuwe station gepresenteerd. Iedere inwoner en reiziger kon hierop reageren. Op het ontwerp is overwegend positief gereageerd. Mensen waren vooral enthousiast over de uitstraling en de houten kap. Natuurlijk kwamen er ook vragen en opmerkingen binnen tijdens de reactieperiode. Deze zijn verwerkt in een reactienota, maar hebben geen aanleiding gegeven tot grote wijzigingen in het ontwerp.

VIADUCT SYSSELT Tussen het Enka terrein en de kazerneterreinen komt een langzaam verkeersviaduct. Het was de bedoeling dat deze in dit bestemmingsplan zou worden opgenomen. Echter, voor een gedegen onderzoek naar de exacte locatie van het viaduct Sysselt en het afstemmen met betrokken partijen is meer tijd nodig. Om recht te doen aan de planning van het station met bijbehorende voorzieningen, wordt voor het viaduct Sysselt een afzonderlijk bestemmingsplan in procedure gebracht. Verwacht wordt dat dit bestemmingsplan over ongeveer twee maanden ingebracht wordt.

INLOOPBIJEENKOMSTEN De gemeente Ede houdt de komende weken twee inloopbijeenkomsten, op 23 januari en op 1 februari. Ambtenaren geven dan uitleg over het bestemmingsplan, het ontwerp en de verschillende thema's die vaak genoemd worden. Ook kunnen belangstellenden vragen stellen. Op 23 januari is iedereen van 19.00 tot 21.00 welkom in het Akoesticum. Op 1 februari van 16.00 tot 18.00 uur, ook in het Akoesticum.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 11 januari tot en met 22 februari.