• Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Freek Wolff
  • Roos van Ee

    Freek Wolff
  • Hans Monshouwer

    Freek Wolff

Omwonenden Klinkenberg furieus

EDE ,,Het college heeft een politiek doodzonde gepleegd door haar burgers en de gemeenteraad stelselmatig niet danwel onjuist te informeren." Woorden van Pieter de Vries tijdens de inspraakavond over de mogelijke hoofdlocatie van asielzoekerscentra: de Klinkenberg. Als omwonende veegde hij woensdag de vloer aan met de handelwijze van het gemeentebestuur. En hij kreeg volop steun van veel andere insprekers.

Freek Wolff

De Vries verklaarde dat hij formele verzoeken op grond van de wet openbaarheid bestuur (wob) nog niet beantwoord zag, vanwege 'het grote aantal vragen en de complexiteit daarvan'. ,,Met andere woorden: de gemeente kan of wil de burger niet informeren, maar het locatievoorstel staat al vast. Burgers zoeken het maar uit en de gemeenteraad is op een dwaalspoor gezet doordat cruciale informatie vanuit de samenleving niet wordt doorgespeeld. Het draagvlak onder omwonenden is nooit onderzocht."

De boze Edenaar wees er bovendien op dat het onderzoeksbureau Arcadis zegt dat investering voor vijf jaar leidt tot een onhaalbare businesscase. Ook andere insprekers zijn daarom huiverig dat het gebouw na een lustrum langer als AZC zal dienen. De Vries dreigt met een dwangsom, de Nationale Ombudsman, een bezwaar met eventueel een kort geding, beroep en hoger beroep, naast planschadevergoeding. ,,Ik schat dat deze opmaat van maatschappelijke faalkosten de gemeente 300.000 euro gaat kosten.'' De Vries liet naderhand weten dat zo'n twintig omwonenden een rechtsverzekering hebben en daarom hun mannetje zullen staan. ,,En dat had voorkomen kunnen worden door gewoon in gesprek te gaan."

Veel meer omwonenden van De Klinkenberg waren zeer ontevreden over de gang van zaken. ,,Is dit een schertsvertoning en onderdeel van een quasi-democratisch proces?", vroeg Hans Monshouwer zich af. ,,U zegt zeer te hechten aan het imago van een betrouwbare en transparante lokale overheid. Ons beeld is een opeenstapeling van onjuiste, onvolledige, tegenstrijdige, geheime en zelfs achteraf geconstrueerde informatie. Het is pijnlijk en genant om te zien hoe partijen zich steeds achter elkaar verschuilen: de gemeente, het COA, Arcadis en eigenaar Woonzorg Nederland. Maar bewoners moeten het zelf maar uitzoeken en voelen zich niet gehoord of weggezet als 'not in my backyard'. Maar wees eens eerlijk. Hoeveel raadsleden wonen er op nog geen twintig meter van een AZC-hoofdlocatie met vierhonderd bewoners?" Vervolgens bleef het muisstil in de raadzaal.

Ook Henk Boxma wond er geen doekjes om, al vindt hij de opvang van vluchtelingen in principe geen probleem. ,,Ik bezoek Syriërs in de noodopvang en heb gisteren nog met ze gekookt." Wel noemde hij het rapport van Arcadis een 'black box' die op allerlei manier te sturen is. ,,Inhoudelijk rammelt het aan alle kanten met talloze onjuistheden. Het is een beschamend stukje werk, het mooie kaft ten spijt. Maar als je kritisch naar de inhoud kijkt, blijkt het een hoop gebakken lucht. De fundamenten onder het rapport zijn weggeslagen en de enige conclusie is dan ook dat het college het voorstel nergens op heeft gebaseerd. Mag u het laten gebeuren dat op basis van drijfzand zulke belangrijke beslissingen worden genomen? Er wordt niet inhoudelijk en serieus met burgers gesproken." Voor Boxma is de deur tot gesprek nog niet geheel dicht, maar hij hoopt wel dat de gemeenteraad het college terug zal fluiten.

Roos van Ee kwam als student aan de CHE op de proppen met een voorstel. Haar plan is om veertig studenten in het gebouw te laten wonen, samen met de vluchtelingen, voor een soort begeleidwonenproject. ,,Dat kan resulteren in contact, taalondersteuning, activiteitenbegeleiding en praktische kennis meegeven. Het doel is het vergroten en versnellen van integratie. Samen werken om beter samen te leven."

Label:

Vluchtelingen