Noodopvang vluchtelingen half jaar langer open

EDE De gemeenteraad besloot donderdag om de noodopvang voor vluchtelingen in de Mauritskazerne een half jaar langer geopend te houden tot 31 december 2016. Het was eerst de bedoeling dat de deur op 1 juli van dit jaar dicht zou gaan.

Bovendien werd in de raadsvergadering besloten dat het COA mogelijk nóg een half jaar respijt krijgt, zodat de noodopvang pas op 1 juli 2017 dicht zal gaan. Dit heeft alles te maken met het asielzoekerscentrum (AZC) dat de gemeente wil realiseren in De Klinkenberg aan de Van Heutszlaan. Wethouder Marije Eleveld is namelijk niet zeker of de datum van 31 december dit jaar wel gehaald wordt en het zou mooi zijn als de vluchtelingen van de noodopvang aansluitend kunnen verhuizen naar het nieuwe AZC.

,,Alles is erop gericht om het AZC voor 31 december te realiseren, maar ik ben wel blij met dit amendement (voor verlening tot juli 2017, red.), omdat die datum misschien net niet gehaald kan worden in verband met voorbereiding en lange procedures'', lichtte Eleveld toe.

De partijen wezen er ook op dat de ontwikkeling van het World Food Center (WFC) niet in het gedrang mag komen en als leidraad dient bij wel of niet instandhouden van de noodopvang, omdat dit toekomstige foodgebouw op deze plek gebouwd moet worden.

,,Hoeveel mensen er eind 2016 nog in de noodopvang wonen, is speculeren. We zitten niet te wachten op enorme verlenging, maar niet alles is te voorzien", verklaarde raadslid Van Drongelen van de ChristenUnie als indiener van het amendement, met bijna alle andere partijen.

Chariffa el Kaddhouri wil met D66 de druk hoog houden op ontwikkeling van een AZC. ,,Het amendement naar eventueel de zomer van 2017 is daarom geen vrijbrief om onderhandelingen te laten zitten. Bovendien vragen we aandacht voor extra noodzakelijke voorzieningen."

Peter de Pater van Gemeentebelangen wil eind 2016 nog eens praten over de situatie en die dan onder loep houden. Zijn partij steunde het amendement daarom niet, maar wel verlenging tot eind dit jaar. De VVD wil 1 juli 2017 in elk geval als harde datum.

De PvdA vindt de verlenging 'broodnodig', terwijl GroenLinks/PE meent dat de beslissing ,,de vluchtelingen in elk geval één vorm van zekerheid biedt". En de partij dringt aan op snelle realisatie van een AZC.

De fractie van Burgerbelangen stemde als enige partij tegen het amendement en het voorstel. ,,U geeft het COA hiermee de vrije hand. Eerst werd er gewezen op de contracten met projectontwikkelaars van het WFC; zijn die ineens niet meer belangrijk? Met gemak kiest het college toch voor verlenging", aldus Natasja Peters.

Label:

Vluchtelingen