• Gemeente Ede

Nog twee kandidaten voor burgemeesterspost Ede

EDE Wie wordt de nieuwe burgemeester van Ede? Daarover besluit de gemeenteraad op woensdag 7 juni in een extra raadsvergadering. Er zijn nog twee kandidaten over.

Een nieuwe burgemeester moet er komen omdat de huidiger burgemeester Cees van der Knaap met pensioen gaat. In januari kondigde hij zijn afscheid aan. Hij werd in januari 2008 burgemeester van Ede nadat hij daarvoor ruim vijf jaar staatssecretaris van Defensie was. In het vervolg konden inwoners van Ede aangeven wat voor soort burgemeester ze zouden willen en de gemeenteraad stelde een profielschets vast. Zeventien mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeestersambt in Ede.

BESLOTEN De vertrouwenscommissie heeft met een selectie van deze kandidaten gesproken en draagt een top twee voor aan de gemeenteraad. Vanaf 19.00 uur bediscussiëren de raadsleden in een besloten vergadering de keuze met de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Vervolgens stemmen ze over wie de raad voordraagt als burgemeester.

OPENBAAR Naar verwachting start rond 20.00 uur de openbare vergadering. Daarin geeft de vertrouwenscommissie een korte toelichting op het doorlopen proces en wordt bekend gemaakt wie de gemeenteraad voordraagt als nieuwe burgemeester van Ede. Het openbare deel van de vergadering is te bezoeken in het Raadhuis en wordt ook online en via Ede TV uitgezonden.

PROCEDURE Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Gelderse commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Ook die zal met de kandidaat spreken, en de benoeming voorleggen aan de ministerraad. In een speciale raadsvergadering op 8 september wordt de nieuwe burgemeester vervolgens beëdigd door de Gelderse commissaris van de Koning.