'Nog geen onomkeerbare besluiten rond Braamhorst genomen'

EDE ,,Wij begrijpen dat de brieven het gevoel scheppen bij bewoners dat het COA al huurder is van het NCC-terrein. Dit is echter onjuist: het COA is nog geen huurder van de Braamhorst", schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad naar aanleiding van vragen van VVD-raadslid de heer Alexander Vos de Wael.

Het VVD-raadslid stelde vragen over een contract dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gesloten heeft met de Nederlandse Caravan Club (NCC) over het gebruik van de Braamhorst als locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC). In het bericht van de heer Vos de Wael refereert hij aan twijfels die zijn ontstaan ten aanzien van de betrouwbaarheid van de gemeente. Dit naar aanleiding van brieven van Essent gericht aan het COA gevestigd op de Zonneoordlaan in Ede.

,,Wel is, zoals eerder gecommuniceerd, een intentieovereenkomst gesloten tussen COA en NCC (zie ook: Verslag bewonersbijeenkomst Braamhorst d.d. 24 mei 2016)", verklaart het college verder. ,,Het COA heeft met de NCC overeenstemming over de overname van kosten en de ingangsdatum. Het klopt dat het COA nog in onderhandeling is met de drie eigenaren (waaronder de gemeente Ede als eigenaar van de grond van de Braamhorst). Pas nadat deze onderhandelingen zijn afgerond en de regietafels (zowel landelijk als provinciaal) zijn geweest, komt er een bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Ede. Tot dat moment worden geen onomkeerbare besluiten genomen."

,,Het antwoord is helder", laat Vos de Wael weten. ,,Uiteraard der zaak ben ik heel benieuwd naar de uitslag van het overleg aan de Gelderse regionale regietafel."

Label:

Vluchtelingen