Nieuw Klompenpad in De Valk

DE VALK Klompenpaden zijn populair. Openden Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht vorig jaar pad nummer 50, komende vrijdag 3 juli kunnen de eerste schreden op pad nummer 70 en 71 worden gezet. Met de opening van beide paden wordt de grens van duizend kilometer Klompenpad bereikt. Het Valkschepad (nr. 70) is 11 km en voert de wandelaar door het boerenland van De Valk en omgeving in de gemeente Ede. Het Stoetwegenpad (nr. 71) is ook 11 km lang en leidt door het buitengebied van Driebergen, Zeist en Bunnik. Vanaf 3 juli staan beide paden op de website www.klompenpaden.nl, in de gratis app en zijn de folders met achtergrondinformatie verkrijgbaar.

Klompenpaden worden ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer.

VALKSCHEPAD Het Valkschepad voert de wandelaar door het boerenland van De Valk en omgeving. Een gebied met rijke bewoningsgeschiedenis. ,,Een heerlijk stukje gronds", schreef dominee Heldring in 1840. Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en in samenwerking met vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, Plaatselijk Belang De Valk en Geldersch Landschap en Kasteelen is deze route tot stand gekomen. Dit Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede, Provincie Gelderland, Regio FoodValley en de Nationale Postcode Loterij.

Voor beide routes is er een brochure en een app ontwikkeld. In de brochure leest u meer over bijzondere natuur en cultuurhistorie langs de route. De brochures zijn onder andere te koop bij de startpunten en de VVV's in de regio. Met de smartphone in de hand ontdekt u bijzondere plekjes en hoort u interessante achtergrondverhalen van het gebied. Een kaart is overbodig, want de app wijst de weg. Meer informatie over het Valkschepad, het Stoetwegenpad en alle andere Klompenpaden staat op www.klompenpaden.nl