Matrix bij Arcadisrapport alsnog openbaar

EDE COA en Arcadis zijn akkoord om alsnog de matrix die hoort bij het locatie- en haalbaarheidsonderzoek van Arcadis onder voorwaarden openbaar te maken. Dit op nadrukkelijk verzoek van de raadswerkgroep Vluchtelingenopvang Ede. Zij presenteerden dit onderzoek op maandag 21 maart 2016.

COA en Arcadis stemden ermee in dat de gemeente vanaf dinsdag 5 april t/m 14 april de matrix ter inzage legt in het raadhuis. De matrix wordt niet digitaal verspreid. Iedere inwoner en geïnteresseerde kan de matrix bekijken, bestuderen, aantekeningen maken en mag er uit citeren. Dat kan vanaf vandaag op werkdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur in het raadhuis Bestuurscentrum of op afspraak via vluchtelingen@ede.nl.

Aan de basis van de matrix ligt een rekenmodel. Voorwaarde voor openbaarmaking is dat het rekenmodel niet herleidbaar is. Het rekenmodel is namelijk intellectueel eigendom van Arcadis. Deze situatie heeft zich nog niet eerder voorgedaan.

De gemeente benadrukt dat de keuze van het college voor de drie AZC-locaties, namelijk De Klinkenberg, Braamhorst en Goudsberg, onder andere gebaseerd is op het onderzoek van Arcadis, maar dat meerdere afwegingen een rol hebben gespeeld.

Label:

Vluchtelingen