• Jan de Boer

Kinderen uit noodopvang voor vluchtelingen naar school

EDE Kinderen van de vluchtelingen die gehuisvest zijn in de voormalige kazerne Maurits-Zuid gaan vanaf woensdag 18 november naar school. De huidige opvangklas nieuwkomers wordt uitgebreid met drie extra groepen. Deze nieuwe klassen worden geplaatst in het bestaande schoolgebouw aan de Oranjelaan in Ede. Zij volgen het bestaande concept van de huidige opvangklas voor nieuwkomers en vallen onderwijskundig onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie grootste schoolbesturen in Ede, te weten CNS, SKOVV en Proominent.

,,Ik ben blij dat de samenwerkende schoolbesturen zo voortvarend kunnen beginnen met deze nieuwe klassen", zegt wethouder Johan Weijland. ,,Het is belangrijk dat de kinderen vanaf 5 jaar onderwijs krijgen op het moment dat zij langer dan een maand in Nederland zijn. Vanaf volgende week woensdag kunnen wij als Ede daarvoor nu de gelegenheid bieden."

ORANJELAAN De locatie van de bestaande opvangklas in de Toon Hermansschool is te klein om de aanvullende groep kinderen op te vangen. Op het kazerneterrein zelf is geen ruimte. Op die plek kan ook geen tijdelijke ruimte worden bijgeplaatst.

Op loopafstand van het terrein ligt het schoolgebouw aan de Oranjelaan. Deze heeft de Koepelschool op dit moment deels in gebruik. Een ander deel van het gebouw staat leeg en kan op korte termijn ingericht worden als schoollokaal. Daarom is nu gekozen om de opvangklas in dit gebouw te huisvesten. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zoals de inrichting van de lokalen, het verzamelen van meubilair en lesmateriaal zijn ondertussen gestart.

De gemeente heeft een overeenkomst met het Centaal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de opvang van vluchtelingen tot 1 juli 2016. Dit is ook de periode dat de kinderen op de Oranjelaan naar school gaan.

De gemeente Ede heeft de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van onderwijs voor kinderen vanaf 5 jaar. Handhaving van de leerplicht is een wettelijke taak voor de gemeente. Ook kinderen van vluchtelingen vallen hieronder.

Sinds enkele jaren is de Opvangklas Nieuwkomers actief in Ede. Het gaat hierbij om een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente Ede. Vooral de drie grote schoolbesturen (CNS, Proominent, SKOVV) zijn betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen de Opvangklas. De leerlingen die instromen in de klas zijn kinderen die het Nederlands nog niet machtig zijn. Na intensief taalonderwijs stromen ze vervolgens uit naar verschillende scholen binnen de gemeente Ede.

Op dit moment krijgen er 30 kinderen les, verdeeld over twee klassen. Inzet van docenten en de coördinatie wordt vanuit de drie grote schoolbesturen georganiseerd. De lessen worden gegeven in het gebouw van de Toon Hermansschool aan de Groenendaal in Ede.

Foto:

Wethouder Johan Weijland.

Label:

Vluchtelingen