• Freek Wolff

Inspraakavond locatievoorstel asielzoekerscentra

EDE Vertegenwoordigers van belangenorganisaties en inwoners van de gemeente Ede kunnen 6 april inspreken bij de gemeenteraad over het locatievoorstel van burgemeester en wethouders voor de asielzoekerscentra in de gemeente.

Op woensdag 6 april is er van 16.00 tot 23.00 uur een inspreeksessie. Een inspreker kan namens zichzelf of namens een groep spreken. Elke inspreker krijgt maximaal droe minuten spreektijd. Eventueel kan de raad daarna nog enkele vragen stellen. In de raadzaal is ruimte voor zestig sprekers. Als het aantal aanmeldingen meer dan zestig bedraagt, wordt de groep raadsleden in tweeën gesplitst, waardoor twee keer zoveel inwoners

kunnen inspreken. Met een maximum van 120. De lijst met insprekers staat vanaf maandag 4 april (vanaf 15.00 uur) online.

Aanmelden om in te spreken is niet meer mogelijk.

Het staat vast dat er tussen de 600 en 1.400 vluchtelingen opgevangen worden op meerdere locaties in de gemeente Ede. De keuze die de raad nog moet maken, gaat over het locatievoorstel. Dus op welke locaties vluchtelingen worden opgevangen, en hoeveel vluchtelingen er per locatie komen. In het voorstel staan ook een aantal extra maatregelen, die tegemoetkomen aan zorgen en bezwaren van inwoners. Na de inspraakbijeenkomst neemt de gemeenteraad op 14 april een besluit.

Label:

Vluchtelingen