• Alexander Vos de Wael.

    Theo Beumer

'Inspraakavond azc een grote schertsvertoning'

EDE De inspraakavond op 6 april over de opvang van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum (azc) is in feite een grote schertsvertoning want het college heeft het besluit al genomen. Dat stellen de Edese VVD-raadsleden Hester Veltman en Alexander Vos de Wael in raadsvragen.

Jan de Boer

,,Door als college zo te handelen voeden burgemeester en wethouders de gedachten bij de inwoners dat alles al van te voren geregeld is. Het netjes is afgekaart met de college ondersteunende partijen CDA, GemeenteBelangen, D66, ChristenUnie en PvdA. Hoezo transparantie, hoezo inspraak, hoezo vertelde de projectleider dat de raad beslist?"

In alle bijeenkomsten met de inwoners en in de belanghebbendengroep herhaalde de projectleider keer op keer dat de raad het besluit neemt. In de processchema's 'Planning besluitvormingsproces azc' en 'Wat gebeurt er met uw inbreng' die het college presenteerde op de website en in de gemeentelijke bijlage van EdeStad.nl staat dat de gemeenteraad een besluit neemt. Bij punt 3 van het besluit leest de VVD dat de raad gevraagd wordt: 'Ten aanzien van de hierboven genoemde kernpunten geen wensen en/of bedenkingen ter kennis van het college van burgemeester en wethouders te brengen (…)'.

Na 14 april kan het college volgens de twee VVD-raadsleden beslissen om het aantal asielzoekers per locatie te laten groeien naar de door Arcadis aangegeven aantallen. ,,Sterker nog, het college kan de locaties die nu niet zijn opgenomen in dit voorstel nog steeds aanwijzen." Het duo wil weten of het college net als de VVD vindt dat zowel de burgemeester alsook de projectleider keer op keer hebben verklaard dat de raad het definitieve besluit zou nemen.

,,Wat betekent dit precies voor de inspraak van de inwoners op 6 april en de schriftelijke bijdrage van de belangengroepen en inwoners die ook de laatste dagen nog aan de gemeente is toegestuurd. Hoe legt het college uit dat zij de inwoners en de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordigers serieus neemt?"

Label:

Vluchtelingen