• Pauw Media
  • Pauw Media
  • Pauw Media

Initiatiefnemers Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede verrast door massale respons

EDE Dat hun 'burgerinitiatief' Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede zo snel en breed aan zou slaan, hadden ze niet voorzien. Dirjanne van Drongelen en Esther Blokker maken overuren om vraag en aanbod voor hulp aan vluchtelingen in goede banen te leiden. Tot nu communiceren ze vooral via de gelijknamige Facebook-pagina. Intussen wordt ook hard gewerkt aan een eigen website, www.cvvede.nl.

We zijn nu iets meer dan drie weken bezig. Pakweg een week voordat bekend werd dat er een noodopvang voor vluchtelingen op de Prins Mauritskazerne zou komen, zijn we begonnen'', vertelt Dirjanne. ,,Ons doel is te voorkomen dat het vrijwilligerswerk chaotisch wordt en dat organisaties en particulieren ieder voor zich aan de slag zouden gaan, zonder van elkaars activiteiten af te weten. Voordat we zijn gestart, hebben we eerst navraag gedaan bij diverse organisaties en bij de gemeente. Toen bleek dat niemand de coördinerende rol op zich zou nemen en hebben wij de handschoen opgepakt. Eerlijk gezegd zijn we daarna geleid door de ontwikkelingen. Het is steeds anticiperen op de actuele situatie.''

MAURITS ZUID De eerste vluchtelingen arriveerden vrijdag 16 oktober in de tijdelijke noodopvang in Ede. Deze is gevestigd in twee gebouwen op voormalig kazerneterrein Maurits Zuid.

Daar worden tot 1 juli volgend jaar maximaal 370 vluchtelingen uit voornamelijk Syrië opgevangen. Het gaat om gezinnen en alleenstaande volwassenen.

Een noodopvang betekent concreet dat de vluchtelingen in de voorfase zitten van hun asielaanvraag. Daar is nog geen begin mee gemaakt. Wel kunnen ze via Vluchtelingenwerk alvast informatie ontvangen.

Vluchtelingen verblijven zo kort mogelijk in Ede. Vanuit de noodopvang zullen ze doorstromen naar een andere opvanglocatie, zodra die is gevonden. Het is nu nog onzeker hoe lang het verblijf van de individuele vluchteling zal duren.

Samen met Esther ging Dirjanne aan de slag, omdat duidelijk was dat hun coördinerende werkzaamhedenal op korte termijn in gang gezet konden worden. Daarbij speelt een rol dat de hulp van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zich beperkt tot het aanbieden van 'bed, bad en brood' oftewel het organiseren van de locatie. De inzet van vrijwilligers is niet de verantwoordelijkheid van het COA en ook niet van de gemeente Ede.

VRAAG EN AANBOD Feitelijk is de situatie nu zo dat er enerzijds aanbod is van particuliere vrijwilligers en van organisaties en dat er anderzijds vragen komen vanuit het COA. Het COA geeft aan waar behoefte aan is. Of dat nou bepaalde goederen zijn, zoals speelgoed of kleding, of dat het om de inzet van vrijwilligers gaat. ,,Wij proberen dan vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Als dat lukt, nemen wij contact op met het COA'', licht Dirjanne toe. Na vragen van het COA verschenen eerder deze week nog verschillende spoedoproepen op de Facebookpagina van Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE).

De Edese geeft aan dat er diverse organisaties zijn die zich bezighouden met het vrijwilligerswerk voor in Ede verblijvende vluchtelingen. Als voorbeelden noemt ze het Leger des Heils, het Rode Kruis, de Kledingbank, welzijnsorganisatie Welstede, vrijwilligersorganisatie De Medewerker en het Diaconaal Platform Ede. Daarnaast bieden ook particulieren hun hulp aan of willen ze goederen beschikbaar stellen. ,,Zeker voor die organisaties is het zo dat ze vanzelfsprekend hun reguliere activiteiten hebben. Wij willen proberen te voorkomen dat die in het gedrang komen.''

SPEELKAMER Omdat speciale voorzieningen voor kinderen tot twaalf jaar in de noodopvang ontbraken, ondernam CVVE actie. Spelenderwijs/Welstede verleende medewerking door de inrichting van een ruimte als speelkamer. De bedoeling is dat daar de jongere kinderen met hun ouders of oudere kinderen zonder hun ouders iedere dag onder toezicht van twee vrijwilligers kunnen spelen. Daarom verscheen op de Facebook-pagina een oproep met als doel twaalf mensen te vinden die op vrijwillige basis dat toezicht voor hun rekening willen nemen. Binnen enkele dagen lieten talrijke mensen weten daaraan te willen meewerken.

Een ander voorbeeld van een succesvolle oproep van Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede was de vraag om kleding. Dat verzoek leidde tot zoveel reacties dat Esther en Dirjanne vrijdag 23 oktober konden melden dat voorlopig meer dan genoeg kleding voorhanden was. Bij de kledinginzameling werd bovendien zichtbaar waar de coördinerende werkzaamheden toe kunnen leiden. Het Rode Kruis Ede pakte de kledinginzameling op, samen met de Kledingbank en het Leger des Heils Ede. Voor het sorteren van de kleding levert CVVE dan weer vrijwilligers, die positief reageerden op een oproep via Facebook. Meer specifiek was de vraag om een tolk. Ook die bleek voorhanden.

LUXE PROBLEEM Het klinkt misschien wat vreemd, maar er is momenteel min of meer sprake van een luxe probleem: het aanbod overtreft de vraag. Nogmaals mede-initiatiefnemer Dirjanne: ,,We hebben een aantal aanmeldingen om als vrijwilliger een bijdrage te mogen leveren nog niet kunnen beantwoorden. Dat heeft daardoor ook wel tot teleurstelling geleid. Maar we hopen dat de mensen begrijpen dat niet alles in één keer te regelen is en dat we niet alles op heel korte termijn kunnen matchen. Toch hopen we dat particulieren en organisaties met wie we nu nog geen contact hebben en die in de toekomst kunnen helpen, zich alsnog aanmelden. Dat kan door het sturen van een email naar coordinatievvede@gmail.com. We zijn blij met iedere aanmelding.''

DOORGAAN Esther Blokker en Dirjanne van Drongelen zijn van plan door te gaan met hun vrijwilligerswerk, hoewel dat wel zal moeten passen binnen hun overige activiteiten. Ze zijn allebei moeder en dat kost vanzelfsprekend ook de nodige tijd.

Dirjanne: ,,Ik heb geen baan en Esther fungeert thuis als gastouder. We blijven dit doen, zolang de gemeente en het COA blij zijn met wat we doen en zolang er behoefte aan is. We verwachten trouwens wel, dat we meer aan diverse organisaties kunnen delegeren als de opstartfase achter de rug is. Tenslotte hopen we natuurlijk dat de mensen bereid blijven een bijdrage te leveren. De noodopvang in Ede is er tot 1 juli 2016 en we krijgen vast en zeker nog weer nieuwe aanvragen. Via onze nieuwe website www.cvvede.nl zullen we iedereen op de hoogte houden. Voor ons is het heel bijzonder dat er zo massaal gereageerd is en wordt. Dat hadden we niet gedacht.''

Foto 1:

Dirjanne van Drongelen (links) en Esther Blokker zijn de initiatiefnemers van Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede. Ze krijgen veel positieve reacties op hun oproepen via Facebook.

Foto 2:

De vluchtelingen - gezinnen en alleenstaande volwassenen - zijn gehuisvest in twee gebouwen op de voormalige Prins Mauritskazerne aan de rand van Ede.

Foto 3:

De entree van de voormalige Prins Mauritskazerne, vanaf de kruising Eikenlaan-Nieuwe Kazernelaan.

KNUFFELS, SPEELGOED EN WANDELEN OP ZONDAG

Op de Facebook-pagina van Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede reageren allerlei mensen die een bijdrage willen leveren. Hieronder een kleine selectie.

- Ik neem aan dat ik ook kinderkleding kan brengen, maar welke maten zijn dan wenselijk? Ook heb ik heel veel pluche knuffels en nog een tiental doosjes kleurpotloden. Is dat wat voor de kinderopvang?

- Ik heb een tas met mooi en goed speelgoed voor baby's/peuters waar mijn kinderen niet meer mee spelen. Er zijn vast kindjes die weer even kind willen zijn. Waar kan ik het heen brengen?

- Wij hebben leuk speelgoed voor met name jongens van 2-6/7 jaar, auto's en dergelijke. Alles praktisch nieuw. Kunnen we dat ergens brengen?

- Ik wil wel iets doen bij de Vluchtelingenopvang. Ik lees dat er veel aanbod is, maar als er nog specifieke vragen/behoeften zijn, dan lees ik dat wel op deze site?

- Een vraagje: wordt het op prijs gesteld om met voldoende vrijwilligers bijvoorbeeld op een zondag een uurtje te wandelen met de nieuwe bewoners?

Label:

Vluchtelingen