• Martijn Bergman

'Honderd vluchtelingen maximum voor Otterlo'

OTTERLO De gemeente Ede heeft beloofd transparanter te zijn naar haar burgers als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Toch is de Stuurgroep AZC-Otterlo's Belang er niet gerust op. De groep zet nog altijd veel vraagtekens bij het handelen van de gemeente. ,,Wij zijn bereid maatregelen te nemen als er weer niet naar ons wordt geluisterd."

Door Robin Hazeleger

Aan een grote tafel zijn vier Otterloërs aangeschoven. Gerard Mulder (38), Evert Groeneveld (43), Hennie Meijer (49) en Marike Zoonen (43) zijn allen lid van de speciaal opgerichte stuurgroep. Dat gebeurde nadat de gemeente Ede na heftig protest uit Otterlo het besluit introk om een asielzoekerscentrum (AZC) voor zeshonderd vluchtelingen te vestigen op het braakliggende vakantiepark De Lindehof.

MAXIMUM ,,De groep is opgericht vanuit de bezorgdheid van burgers", legt Mulder uit. ,,Dat ging vrij snel. Hennie en Marike zijn betrokken vanuit de ondernemersvereniging en Evert en ik zijn er als bezorgde burgers bijgekomen. Daarnaast zijn er mensen bij vanuit Otterlo's Belang. We houden de lijnen kort met de winkeliers en de recreatieondernemers. In totaal bestaat de stuurgroep uit tien man, maar we worden op de achtergrond ondersteund door ongeveer dertig mensen. Op die manier vertegenwoordigen we vrijwel heel Otterlo." Het uitgangspunt van de groep is helder: honderd vluchtelingen is het maximum dat Otterlo kan opvangen.

,,Na nieuwjaarsdag komen er diverse fracties van politieke partijen bij ons op bezoek", vertelt Meijer. ,,Waaronder de PvdA, het CDA en GroenLinks/PE. De SGP is al geweest. Er is nog een aantal kritiekpunten waar we graag over willen praten."

,,Zoals het stappenplan van de gemeente", zegt Groeneveld. ,,Volgens dit plan worden wij als dorp pas betrokken bij stap vijf, de meedenksessie. Dat is pas in februari. We willen inspraak vanaf stap één."

,,Bovendien willen we dat De Lindehof wordt heroverwogen als locatie'', vult Mulder aan. ,,Het park prijkt bovenaan ieder lijstje, alsof wij moeten wennen aan het idee. De gemeente moet goed begrijpen dat wij het aantal van honderd zien als absoluut maximum. Het aantal start wat ons betreft op nul."

Volgens plan wordt volgende week een 'longlist' met potentiële locaties bekend gemaakt en kort daarna een 'shortlist'. ,,De inwoners hebben weinig tijd om ergens op te reageren", stelt Groeneveld.

DRAAGVLAK ,,Er wordt beweerd dat Otterlo een afwachtende houding aanmeet", vertelt Meijer. ,,Niets is minder waar. Wij houden rekening met ieder scenario en hebben al gepland welke acties hierop volgen. Als het plan of de aantallen afwijken van het draagvlak in het dorp, reageren wij. Hoe en wanneer houden we nog geheim."

,,Ik ben ook teleurgesteld in de houding van het college", vervolgt Meijer. ,,Wij hebben in Otterlo het protest heel ordelijk en netjes laten verlopen. Er zijn hier geen toestanden geweest zoals in Geldermalsen. Daar hebben we nooit een goed woord voor teruggekregen. Daarnaast zijn wij bereid honderd mensen op te vangen. Dat is verhoudingsgewijs veel meer dan Ede doet. Daar horen we niets over. In plaats daarvan wordt er tijdens de raadsvergadering door een lid van de PvdA gezegd dat er geïntimideerd zou worden in Otterlo. Dat is absolute onzin.''

SAAMHORIGHEID ,,Op die ordelijkheid en rust zijn we heel trots", reageert Zoonen. ,,De saamhorigheid is groot en de inwoners zijn door de stuurgroep goed geïnformeerd. Vanaf dag één is er gezamenlijk en snel gehandeld, waardoor eventuele relschoppers de kans niet kregen de boel te verzieken. We staan allemaal achter het plan dat honderd het maximum is. Toch zijn er nu al in het dorp verenigingen en burgers die hebben verklaard zich te willen inzetten om die mensen te helpen. Zo is Otterlo."

,,Ons beleid is ook niet bepaald door onze eigen denkbeelden", zegt Mulder hierop. ,,Wij luisteren juist naar wat leeft in het dorp en daar baseren wij onze speerpunten op."

TEGEN Er zijn Otterloërs die fel tegen de komst van vluchtelingen zijn. Een woordvoerder van deze groep geeft anoniem zijn verklaring.

,,We gaan voor nul vluchtelingen'', licht hij toe. ,,Onze groep heeft onderling geregeld contact en al zeker vijftig mensen hebben zich bij ons aangesloten. Ik verwacht dat dit er meer worden. Op dit moment zijn we in afwachting van wat de gemeente besluit. Op basis daarvan bepalen wij welke passende acties zullen volgen. Voorlopig houden wij ons liever op de achtergrond."

,,Er zijn ook veel mensen in Otterlo die wel een AZC in het dorp willen", is de reactie van Meijer. ,,Die organiseren zich echter niet."

,,De nul-groep is moeilijk te bereiken", meldt Zoonen. ,,Volgens ons is het een minderheid. We zoeken wel contact met ze. We roepen iedereen op zich te melden bij ons, ook als ze het er niet mee eens zijn."

,,We zijn daadkrachtig en georganiseerd", besluit Mulder. ,,Als stuurgroep willen we het protest goed en ordelijk houden. We zitten niet stil."

Label:

Vluchtelingen